A A A
Otta

Prosjekt «Utvikling av Otta som regionsenter»

Første samling i prosjektet ble avviklet på Otta kulturhus den 23. november 2012. Det var samlet rundt 75 deltakere, som gjennom innlegg og gruppearbeid bidro til at dette ble en veldig bra dag og starten på et videre samarbeid.

Det er i prosjektet «Utvikling av Otta som regionsenter» lagt opp til en prosess for å komme fram til et strategidokument for utvikling av Otta i et regionalt perspektiv.

Første samling i prosjektet ble avviklet på Otta kulturhus den 23. november 2012. Det var samlet rundt 75 deltakere, som gjennom innlegg og gruppearbeid bidro til at dette ble en veldig bra dag og starten på et videre samarbeid.

Å bygge opp om en felles forståelse for situasjonen og utfordringene for Otta som regionsenter sto på dagsorden denne dagen. I tillegg til faglige innledninger ble deltakerne delt inn i 10 grupper som bl.a. skulle belyse svakhetene og styrkene ved Otta som regionsenter. Videre skulle gruppearbeidet belyse utfordringene og mulighetene Otta har som regionsenter i fremtiden.

Oppsummering og resultat fra samlingen foreligger i denne rapporten:
Otta_regionsenter_oppsummering_samling_1_23.nov_2012.pdf

Link til innleggene fra konferansen

 

Tips en venn Skriv ut