nullmobbing_large_hvit

Nullmobbing.no og nettsiden til barneombudet

Opplever barnet ditt mobbing i barnehage eller skole?

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter.  www.nullmobbing.no Her ligger lenke til barneombudet sin nettside.  
Les mer...

asfalt[1]

Nytt fra UDIR om skole og barnehage

Nytt for grunnskolen høsten 2016 Nytt for barnehagene høsten 2016
Les mer...


kLXzoV6jaAawia0zmdi1iQ3YK-PwqTU3BnUNxrGXilbg

Informasjon til skuleansvarlege, rektorar og barnehagestyrarar

Her leggjast ymse administrativ informasjon frå PPT ut.

NR 1 2015.docx NR 2 2015.docx NR 3 2015.docx Info nr 4 2015.docx Informasjonsskriv 5 - 2015.docx    
Les mer...

BlimE dansen på Otta skole. Foto: Jertru Stallvik

Spesialundervisning

Utdanningsdirektoratet har utarbeidd ein rettleiar for spesialundervisning. Dette er eit oversiktleg og konkret dokument. Her finn du svar på kva lova...
Les mer ››