asfalt[1]

Nytt fra UDIR om skole og barnehage

Nytt for grunnskolen høsten 2016 Nytt for barnehagene høsten 2016
Les mer...


kLXzoV6jaAawia0zmdi1iQ3YK-PwqTU3BnUNxrGXilbg

Informasjon til skuleansvarlege, rektorar og barnehagestyrarar

Her leggjast ymse administrativ informasjon frå PPT ut.

NR 1 2015.docx NR 2 2015.docx NR 3 2015.docx Info nr 4 2015.docx Informasjonsskriv 5 - 2015.docx    
Les mer...

BlimE dansen på Otta skole. Foto: Jertru Stallvik

Spesialundervisning

Utdanningsdirektoratet har utarbeidd ein rettleiar for spesialundervisning. Dette er eit oversiktleg og konkret dokument. Her finn du svar på kva lova...
Les mer ››


Ut på tur i Skjåk foto: Morten Kielland

Skulemiljø, klassemiljø og samarbeid skule og heim

For at barn og unge skal trivs og utvikle seg godt både fagleg og sosialt, er miljøet på skulen, i klassa og samarbeidet med heimen grunnleggjande vik...
Les mer...