A A A
Forsiden»Politikk»Politiske møter

Politiske møter

12. februar 2016

Møtebøker og saklister

Her finner du møteinnkallinger, møtebøker og protokoller.

03. august 2015

Møteplan 2017

Her er møteplan for politiske råd og utvalg.

Ved å klikke på utvalg med strek under (lenke) så ser du hvem som er medlemmer i det utvalget. Der kan du også se hvilke saker de har på kommende møte og se historikken på tidligere møter.

 
UTVALG JAN FEB MAR APR MAI JUN AUG SEP OKT NOV DES

Kommunestyret

 

01.*
06.

20.
29.**
  08.

06.***
19.

  18. 30.   11.

Formannskapet

31. 06.* 07. 04. 02. 13. 29. 5.****
26.
10.***** 21. 05.

Valgstyret

    07. 04.     29. 11.
Valgdag
     

Driftsutvalget

  13. 06. 03. 22. 26. 21.   16. 06. 04.

Partssammensatt utvalg

    21.             28.  

Arbeidsmiljøutvalget

    21.   23.     19.   28.  

Ungdomsrådet

  02. 29. 27. 29.         30.  

Eldrerådet

  10.   27.       12.     05.
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne   21.   27.       12.     05.

Beredskapsrådet

      25.       26.      

Arbeidsutvalget i regionrådet

18.   10.   12.   25.   20. 24.  

Regionrådet/partnerskapsstyret

  17. 31.     16.   22.   03. 08.

Felles formannskapsmøte

      27.              
Politirådet                    

 

Informasjon:
01. februar * Informasjonsmøte i Otta kulturhus vedr. sykehusstruktur i Oppland og Hedmark

06. februar * Ekstra formannskapsmøte

29. mars ** Dagmøte - Kommuneplanens samfunnsdel, forankringsseminar

6. juni*** –Økonomiplan: Heldags dialogkonferanse med rådmannsledelse/stab og utvalgs- og rådsledere, tillitsvalgte/hovedvernombud

5. sept.**** Formannskapets økonomiplankonferanse

10. okt. ***** Innstilling økonomiplan

Vinterferie uke 9,         

Påske08.04 – 17.04                  

Siste skoledag før sommerferien 23.06.

Første skoledag etter sommerferien 21.08