Sel.kommune.no
Minne um slage i Kringom 26 august 1612 Nasjonalpark Kommune Rondane nasjonalpark 50 år 1962 - 2012
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Politisk møteplan 2014

03.01.14

 Politisk møteplan for Sel kommune 1. halvår 2014

Politisk møteplan jan. feb. mars april mai juni
Kommunestyret 20 17 24   26 16
Formannskapet 14 18 11 8 13 17
Driftsutvalget 15 10 10 29   2
Partsammensatt utvalg   25 18   15 10
Arbeidsmiljøutvalget   25 18   15 10
Ungdomsrådet 30   6-27 24   5
Eldrerådet   11   29   3
Råd for mennesker med nedsatt funksj. 7 4 4 8 6 3
Arbeidsutvalget i Regionrådet 24   5   16 20
Regionrådet/ partnerskapsstyre   21   11   13
Politirådet            


Vinterferie uke 9 (24.02 – 02.03)    
Påske uke 16 (Palmesøndag 13/4)
Siste skoledag før sommerferien: 20. juni    
KS strategikonferanse: 11. februar

Kommunestyremøter 2. halvår 2014:
15. september, 20. oktober,12. desember(dagmøte)

Felles formannskapsmøte 21. mars