Otta sentrum i desember foto liv annette nygjerdet
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Politisk møteplan 2014

03.01.14

 

 Politisk møteplan for Sel kommune 2015

Utvalg Jan Feb Mar Apr

Mai

Jun Aug Sep Okt Nov Des
Kommunestyret 19 16

2

FK

20

26

22 24  

12

konst.

16

11

Dagmøte

Formannskapet 13 10 10 14 12 16   1/22

20
22/23

10/24 8

Valgstyret

   

 

14

12     11/14      
Driftsutvalget   9 2/23   4 8 31 7 19 2 7
Møte ordfører-gruppeledere 21                    
Partsammensatt utvalg   3     19            
Arbeidsmiljøutvalget   3     19            
Ungdomsrådet

23/24*
28

  4     3          
Eldrerådet 27   10 21 19 9   8      
Råd for mennesker med nedsatt funksj. 27   10 21 19 9   8      
Arbeidsutvalget i Regionrådet 23   6 24 22 19          
Regionrådet/ partnerskapsstyre   20 27   29            
Politirådet                      
Beredskapsrådet       22              
Felles formannskapsmøte       17              

Vinterferie uke 9, 23.-27. februar
Påske 02. april-6. april
Høstferie uke 40, 28/9-02/10
Siste skoledag før sommerferien 19.06.15
Budsjettkonferanse 22. og 23. oktober
Kommunestyrevalg 13. og 14. seåtember
Konstituering kommunestyret 12. oktober
Folkevalgtopplæring 1. og 2. oktober
Felles kommuenstyremøte 02.03.15.
*Fellesmøte ungdomsrådene