Otta sentrum i desember foto liv annette nygjerdet
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Politisk møteplan 2014

03.01.14

 Politisk møteplan for Sel kommune 2. halvår 2014

Utvalg aug. sep. okt. nov. des.
Kommunestyret   15 20 19 (fellesmøte Vågå)

12 dagmøte

Formannskapet   1/22

14   21/22

10/25(18)

9
Driftsutvalget 25 22 13 17 8
Partsammensatt utvalg     7 13  
Arbeidsmiljøutvalget     7 13  
Ungdomsrådet 28        
Eldrerådet   2 28   2
Råd for mennesker med nedsatt funksj.   2 28   2
Arbeidsutvalget i Regionrådet 29   10 14  
Regionrådet/ partnerskapsstyre   26 31   5
Politirådet   17      
Beredskapsrådet       12  


Skolestart 18/8-14
Høstferie uke 40 (29.09.-05.10.)
Siste skoledag før juleferie 19.12.
Budsjettkonferanse 21. og 22 oktober