Sel.kommune.no
Minne um slage i Kringom 26 august 1612 Nasjonalpark Kommune Rondane nasjonalpark 50 år 1962 - 2012
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Politisk møteplan 2014

03.01.14

 Politisk møteplan for Sel kommune 1. halvår 2014

Politisk møteplan jan. feb. mars april mai juni
Kommunestyret 20 17 24 28 26 23
Formannskapet 14 18 11 8 13 17
Driftsutvalget 15 10 10 11/29   2
Partsammensatt utvalg   25 18   16 10
Arbeidsmiljøutvalget   25 18   16 10
Ungdomsrådet 30   6-27 24   5
Eldrerådet   11   29   3
Råd for mennesker med nedsatt funksj. 7 4 4 8 6 3
Arbeidsutvalget i Regionrådet 24   5   16 20
Regionrådet/ partnerskapsstyre   21   11   13
Politirådet            


Vinterferie uke 9 (24.02 – 02.03)    
Påske uke 16 (Palmesøndag 13/4)
Siste skoledag før sommerferien: 20. juni    
KS strategikonferanse: 11. februar

Kommunestyremøter 2. halvår 2014:
15. september, 20. oktober,12. desember(dagmøte)

Felles formannskapsmøte 21. mars