A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Permisjon fra grunnskoleopplæring

Generelt

Beskrivelse

Elever kan få permisjon fra grunnskoleopplæringen i inntil to uker. Skolen vil vurdere om det er forsvarlig å gi permisjon. Det er ikke tillatt å gi permisjon ut over to uker om gangen.

Elever som hører til et trossamfunn utenfor Den norske kirke, har rett til permisjon på trossamfunnets helligdager. Foreldrene må sørge for nødvendig undervisning i permisjonstiden slik at eleven kan følge med i den vanlige undervisningen når hun eller han er tilbake.

Kriterier/vilkår

Ved permisjonsbehov utover to uker må eleven skrives ut av skolen. Ta kontakt med kommunen for mer info.

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

___

Regelverk

Se opplæringslova § 2-11 første og andre ledd.


Lover

Forvaltningsloven
Opplæringslova
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Ta kontakt med skolen eleven går på.

Skjema

Elektronisk søknadsskjema for elevpermisjoner


Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Fylkesmannen, som avgjør om klagen skal tas til følge.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-08-07 14:40 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening