A A A
Forsiden/Tema/Kultur og fritid

Oversikt over lag og organisasjoner i Sel

Nedenfor finner du en oversikt over lag og organisasjoner i Sel, inndelt etter ulike organisasjonstyper. Vi ønsker at du melder fra dersom det er feil eller mangler i oppføringene. Meld fra til Eva Martinsen, tlf 617 00 734 eller eva.martinsen@sel.kommune.no

 

Idrettslag

Heidal Hesteklubb

Linda Aaseng

Heidalsvegen 2059

2676 Heidal

99 00 45 92

 

Heidal Idrettslag

Anita Terese Ødegård

Resvollvegen 10

2676 Heidal

913 02 808

post@heidalil.no

Jo Gjende Skytterlag

Odd Joar Steinehaugen

Heidalsvegen 2583

2676 Heidal

911 31 555

 

Norsk Motor Klubb Nord-Gudbrandsdalen

Terje Kappelslåen

Skulevegen 4 2672 Sel

990 16 939

 

Norsk Motorklubb Midt- Gudbrandsdal Kåre Solbakken Fåvangvegen 881 2634 Fåvang 926 48 951  

Otta Idrettslag

Rolv Myrum, daglig leder

Kitt Heidi Telebond, leder

Skansen 5A

 

2670 Otta

 

986 13 725

901 85 854

post@ottail.no

 

Otta Pistolklubb

Ole Petter Johnsgård

Øverbygdsvegen 1140

2676 Heidal

997 25 956

otta.pistolklubb@hotmail.no

Otta Shotokan Karateklubb

Lars Inge Gusgaard

Fyruv. 7

2670 Otta

452 79 807

 

Otta Skytterlag

Richard Høiberg

Selsvollene 412

2672 Sel

468 44 481

otta@skytterlag.no

Pillarguri Badmintonklubb

Rita Nordfjæren

Storrustvegen 23

2670 Otta

992 91 627

 

Rondane pil og bågå

Jostein Espelund

Randageilen 8

2670 Otta

416 80 272

 

Rondane Sportsskyttere

Ola Melheim

Storgata 9

2670 Otta

928 88 892

 

Sel Idrettslag

Ole Erik Bjørnstadhaugen

Postboks 3

2672 Sel

90 57 69 18

 

Sjoa Skytterlag

Vidar Andrè Holen

Steinråket 6 2642 Kvam 91 14 11 76

 

Sel idrettsråd

Sekretær Rune Bjørnsrud

Steindalsvegen 28

2670 Otta

997 72 407 

runebj22@gmail.com

Sang, musikk og dans

Blåhø blueslag

Randi Bakken Gamlevegen 5

2670 Otta

906 90 930  

Heidal musikkforening

Hans Amund Fredriksen Heidalsskogen 34 2676 Heidal 909 63 863  

Mukampen spel- og dansarlag

Rigmor N. Aaseng Heidalsvegen 1818 2676 Heidal 900 98 637

 

Otta musikkforening Bård Atle Fuglum Boks 29 2675 Otta 952 31 274

fuglum@online.no

Otta skolekorps Rita Nordfjæren Boks 56 2675 Otta 992 91 627

post@ottaskolekorps.no

Ranglarkampen kamferkor Rune Storødegård Heidalsvegen 1476 2676 Heidal

905 32 224

 
Rondane danselag Siri Flaarønning Smidt Nordigard 7B 2670 Otta 482 50 318

 

Rondane gospelkor Vidar Hoel c/o Sel kirkekontor 2670 Otta 971 46 466

 

Sel musikkforening        

 

Sel toradergruppe Amund Haugstulen Nerøygardsvegen 76 2672 Sel 959 32 928

 

DiViva damekor

Christine Guttormsen Selsvegen 604 2670 Otta 996 93 823  

Sel seniorkor

Reidun Formo 

Gudbrandsdalsvegen 2048 2672 Sel 922 66 106  
Sel og Otta spel- og dansarlag Arne Grindstuen Rustvegen 174 2672 Sel

975 63 384

 
Sel seniordans Astrid Bekkemellem Seterråket 2 2670 Otta 959 35 663  
Slettmo gåmåldanslag Erling Steineide Murudalsv. 891 2676 Heidal 907 38 528 erlistei@gmail.com
Smiubelgen mannskor Per Ivar Dahlum Fyruvegen 4 2670 Otta 954 22 337

 

TangOtta Erna Furset Kongsvegen 10 2662 Dovre 413 27 320

 

Linedans Otta Barbro Tande Kleppelivegen 52 2680 Vågå

900 16 176

 

Forsamlingshus

Furulund Bygdahus SA

Steinar Moen Gudbrandsdalsv. 38

2670 Otta

907 90 206  

Solvang

Vetle Lien Rusten Kongsvegen 72 2670 Otta 983 03 520  

Øytun Grendahus

Jon Lilleseter Høgsetervegen 286 2677 Nedre Heidal 412 23 005

 

Sel samfunnshus Anita Sletten Nuvstad Postboks 6 2672 Sel 909 47 230

 

Rindvang Grendahus Linda Aaseng Heidalsvegen 2059 2676 Heidal 990 04 592

 

Bredebygden Grendahus Lars Næprud Gudbrandsdalsv. 957 2670 Otta 908 54 675

 

Barne- og ungomsorg.

Barn og unges Vel i Sel

Anne Cathrine Lien Steindalsvegen 40 2670 Otta 907 38 189  

Barnas Turlag i Sel

Gry Ramstad Steindalsvegen 14 2670 Otta 996 22 959  

Heidal Ungdomslag

Aleksander Soksen Øverbygsvegen 1040 2677 Nedre Heidal 913 89 482

 

Sel Ungdomslag Magne Thøring Olav Bismogt. 11 2670 Otta 918 30 685

 

Sjoa Ungdomslag Steinar Skogum Juvstad Kolomovegen 10 2670 Otta 416 96 726

 

Heidal/Sel/Vågå bygdeungdomslag Ingrid Heringstad Heidalsvegen 1537 2676 Heidal    

Sosiale/humanitære org.

Heidal pensjonistlag

Marie Storødegård

Heidalsvegen 816

2677 Nedre Heidal

917 70 911

 

LHL Sel og Vågå

Kolbjørn Mæhlum Sjoavegen 500 2670 Otta 917 77 113

 

Nord Gudbrandsdal lokallag av NFF(Noregs fibrosittforbund)

Hilde Bjerknes Vik

Kleivrudvegen 26A

2670 Otta 471 72 209

hildebvik@online.no

Norges Blindeforbund-Ottadalen lokallag

Reidun Hosarøygard

Kvålsvegen 17 2686 Lom 948 79 109

 

Norges Diabetesforbund. Midt-Gudbrandsdal

Irma Leren Slåvegen 32 2670 Otta 950 73 141

 

Norges Diabetesforbund Ottadalen

Christine Guttormsen Nesset 2670 Otta 996 93 823

 

Norges Handicapforbund - Sel

Hans Eglum Johan Nygårdsgt. 11 2670 Otta 911 28 840

 

Otta og omegn Pensjonistforening

 

     

 

Otta Røde Kors Hjelpekorps

Svein Grindstuen

Postboks 92 2675 Otta 417 41 700

post@ottarkh.no

Otta Sanitetsforening

Rutt Spjeldnes

Skulegata 1

2670 Otta

992 91 627

978 85 486

Sel revmatikerforening

Anna Skreden Lien Murudalsvegen 716 2676 Heidal 950 85 435  

Ottadalen Sanitetsforening

Anne Randi Slåen

Slåvegen 190 2670 Otta 993 85 994

 

Sel demensforening

Karl-Inge Henriksen

Fyruvegen 12

2670 Otta

480 90 015

karl-ihe@online.no

Sel hørsellag

Palmar Ruste Kongsvegen 26 2670 Otta 918 08 680  
Sel lokallag av NFU (norsk forbund for utviklingsshemmede) Gretha Lian Halten Randageilen 16 2670 Otta 61 23 50 82  

Sjoa pensjonistforening

Kåre Dissen Rustvegen 222 2672 Sel    

Venneforeningen for NGLMS

Odd R. Kristiansen Verkensbakkein 81 2670 Otta 990 09 685  

Venneforeninga for Selsro

Aud Leren Slåvegen 39 2670 Otta 909 69 016  

Venneforeninga for Heidalstun

Bjørn Steinli Sjovegen 1 2676 Heidal 951 36 772  
Venneforeninga for Sel sjukeheim Else klashaugen/ Gunnar Grindstuen Kroken 7
Selsvegen 1162
2670 Otta
2672 Sel
908 94 099
982 07 290
elklas@online.no

Religiøse organisasjoner

Baptistmenigheten på Otta

Ulf Magne Løvdahl  

 

402 11 717  

Nedre Heidal Misjonsforening

Levi Løsnesløkken   2677 Nedre Heidal 61 23 40 36  

Normisjon Otta

Kåre Simenstad Rudi 2672 Sel 61 23 33 555

 

Pinsemenigheten Betel Heidal Oddvar Bekkemellem   2676 Heidal 61 23 57 42

 

Øvre Heidal Misjonsforening        

 

Lokalhistoriske org.

Gudbrandsdal slektshistorielag avd. Norddalen

Paul Brun Strand 23 2672 Sel 917 58 145  

Heidal Historielag

Arne Andor Randen Slettmorken 17 2677 Nedre Heidal 919 12 904 post@heidal-historielag.org

Heidal Husflidslag

Marie Oliv Barkenæs Heidalsvegen 2511 2676 Heidal 970 82 107

 

Jernbanens Venner Kåre Simenstad Selsvegen 690 2672 Sel 996 22 976

 

Nedre Heidal Grendesamling        

 

Sel Historielag

Kjell R. Voldheim Veggumsvegen 4 2670 Otta 901 69 268  

Sjoa/Heidal gammeltekn. forening

Roy Myrum Rustvegen 1243 2680 Vågå 996 44 978  

Gudbrandsdal Forsvarsforening

         

Velforeninger

Bjølstadmo vel

Jon Hansen Harildstadmoen 2

2670 Otta

928 10130

 

Heidal framtidslag

Synnøve Harerusten

Sjolivegen 1697

2676 Heidal 415 37 291

synnove.harerusten@sel.kommune.no

Bredebygden Grendelag/hus

Lars Næprud Gudbrandsdalsvegen 957 2670 Otta 908 54 675  

Dahle Vel

Svein Sletten Granfeltet 13 2670 Otta 992 50 225  

Gamle Otta Sør Velforening

Lars Spjeldnes Skulegata 1 2670 Otta 996 42 645  

Hjellum Vel

Pål Bertil Eide Klebervegen 31 2670 Otta 909 60 740  

Horgen Hyttelag

Colin Johansen Posthornet 31 1519 Moss 906 54 301 colinjohansen@online.no

Høvringen Vel

Jørgen Rudi Tyrihansvegen 37 0851 Oslo 994 53 938 post@hovringenvel.no

Kringen Vel

Olav Hosarøygard Sinclairvegen 16 2670 Otta 473 54 969  

Kvernbru hytteutvalg

Per Ivar Gaarder Søndre Gjettum 66 1346 Gjettum 416 85 507 peigaar@online.no

Kvernbrusetrene Velforening

Bjørn Gjelsvik Havna allè 11 0373 Oslo 900 21 864 bjorn.gjelsvik@medisin.uio.no

Loftsgård Vel

Knut Johan Bakke Kringsjåvegen 11 2670 Otta 977 16 544 knutjohanbakke@hotmail.com

Lusetergrend Vel

Bjørn Emil Vinnan Halsåsen 21A 1397 Nesøya 917 09 905 bevinnan@gmail.no

Mysusæter Vel

Sverre Diesen Olaf Bulls veg 46A 0765 Oslo 472 56 209 sverre@mysusetervel.no

Nordre Furusjøen Vel

Stein Ivar Lien Steinvegen 14 2615 Lillehammer 926 56 765 silien@broadpark.no

Ottbragden Vel

Jonny Evjen Brugeilen 8 2670 Otta 612 31 404  

Raphamn Vel

Gjermund Øihusom Brekkevegen 3 2682 Lalm 941 76 691  

Sandbumoen Vel

Frode Henning Killi Seterråket 17 2670 Otta 922 36 991 frode.henning.killi@natre.no

Sel Grendalag

Arild Rudiløkken Skåråvegen 2 2672 Sel 917 08 356 ruffe53@yahoo.no

Selsverket Grendalag

Åse Nordnes Fyruvegen 10 2670 Ota 902 67 965  

Sjoa Grendelag

Erling Jacobsen Skulebakken 9 2670 Otta 991 01 773  

Slettmorken Vel

Kjell Erling Brennstuen Slettmorken 4 2677 Nedre Heidal 900 54 169  

Søre Sundtjernhaugen hytteforening

Helge Seiertun Lerkeveien 15 2016 Frogner 911 97 558 helgs@online.no

Svelstad Bekken Vel

Anne Berget Hølmo Svelstad 5 2670 Otta 950 73 139 ehoelmo@online.no

Ulsvold-Skåråjordet Velforening

         

Ultunga Vel

Geir Brandborg Langmyrgrenda 49 0861 Oslo 414 47 478 gbr@helsedir.no
Varphaugen Vel Erling Odd Vangen Holsetervegen 175 2670 Otta 901 01 621 erling.vangen@vegvesen.no

Kvinneorganisasjoner

Heidal Bondekvinnelag

Eva Steineide Veggumsvegen 4 2676 Heidal 61 23 49 28  

Jenter i landbruket

Anette Svastuen   2670 Otta 975 68 805 anette@kreative.no

Gudbrandsdal Forsvarsforening

Anette Svastuen   2670 Otta 975 68 805 anette@kreative.no

Andre organisasjoner

AOF Nord-Gudbrandsdal

Annar Holm

Rasm. Lyngsvei 14

 2619 Lillehammer 61 25 37 85

 

Bygdeutvalget for Heidal

Odd Stebergløkken

Øverbygdsvegen 1040 2677 Nedre Heidal 911 90 432

 

Eventyrteateret

Trygve K. Svindland Nordbø 2676 Heidal 911 61 951

 

Folkeakademiet i Sel/Heidal

Karl-Inge Henriksen Fyruvegen 12 2670 Otta 901 52 456

 

Folkeuniversitetet Innlandet   Vangsveien 121 2318 Hamar 400 08 330 post.innlandet@folkeuniversitetet.no
Foreninga av eigarar av freda hus i Nord-Gudbrandsdal Christian Skaugen Rustvegen 33 2672 Sel 61 23 31 14

 

Gudbrandsdal botaniske forening Jakup Skjedsvold Skogbygdsvegen 636 2680 Vågå 61 23 85 25

 

Gudbrandsdal Fuglehundklubb Arne Olav Kleiven Ivar Kleivens veg 10 2682 Lalm 402 27 257

aokleiv@gmail.com

Gudbrandsdal Hundeklubb

Per Otto Godlien

Vestsidevegen 1077

2634 Fåvang 916 36 914

 

Gudbrandsdalsgruppen av NRRL

Arne Haugseth Postboks 16 2639 Vinstra 911 91 385 la7g@nrrl.no

Hageselskapet Heidal

Synnøve Svindland

Nymovegen 2B

2676 Heidal

412 42 471

 

Heidal Bridgeklubb

Helge Einar Rindhølen

Storrustvegen 35 2670 Otta 61 23 15 67

 

Heidal fotoklubb

Olav Haugaløkken Øverbygdsvegen 4 2677 Nedre Heidal 61 23 58 82

 

Heidal Jeger- og fiskeforening

Morten Granli Movegen 32 2676 Heidal 932 36 754  

Human-etisk forbund

Gunn Melseth Kongsvegen 90 2670 Otta 909 99 451  

Malerklubben Koloristen

Anne Grethe Bratlien Heidalsvegen 766 2677 Nedre Heidal 938 64 277  

Naturvernforbundet Nord-Gudbrandsdal

Tom Ording Dahl     612 13 088 tom.dahl@fjellnett.no
Norsk Motor Klubb Nord-Gudbransdal   Bjørn haugstulen Blekalia 27 2670 Otta 412 18 201 post@nmk-ngd.com

Otta Gatebilklubb

Jan Erik Jordet   2670 Otta 915 56 823 info@ottagatebilklubb.no

Otta Bridgeklubb

Erik Granly Sagdalsvegen 332 2672 Sel 901 01 633 e-granly@online.no
Otta Handel og Næringsforening

Styreleder: Ole Jan Ellefsrud

Ola Dahlsgate 1 2670 Otta 919 94 360  

Otta Knivklubb

Inger Grindhaugen Skolegata 5 2670 Otta 977 87 093  

Otta Lions klubb

Anders Teigen Lysgård 2670 Otta 991 69 380 anders.teigen@sel.kommune.no

Otta Maleklubb

May Britt Josten Granfeltet 12 2670 Otta 913 53 064  

Sel Bridgeklubb

Bjørn Høiberg Turtumvegen 3 2672 Sel 901 35 572  

Sel Jeger-og fiskeforening

Tormod Pedersen Storrustvegen 24 2670 Otta 907 49 828 tormpede@bbnett.no

Sel og Heidal Nei til EU

Inga M. Nordenhus Myrvegen 6 2670 Otta 61 23 51 21  

Sel Teaterlag

Tordis Dahl Kongsvegen 62 2670 Otta 986 20 083  

Rondane Revyforum

Villy Giverhaug Granfeltet 19 2670 Otta 917 20 245  

Solvangs venner

Anne Marie Viken Veggumsvegen 13 2670 Otta 913 37 856  

Teatergruppa "Spranget"

Terje Storødegård Koldalen 12 2670 Otta 415 63 794 terstoro@frisurf.no

Faglag

Heidal bonde-og småbrukarlag

Thomas Stebergløkken Sjolivegen 480 2677 Nedre Heidal 913 85 857  

Heidal sag- og geitavlslag

Ståle Rønningen Sjolivegen 307 2677 Nedre Heidal 922 35 259  

Heidal bondelang

Stein Tofte Heidalsvegen 1795 2676 Heidal 61 23 40 35

 

Heidal skogeigarlag Stein Tofte Heidalsvegen 1795 2676 Heidal 61 23 4035

 

Sel bonde- og småbrukarlag Terje Hjørnevik Veggumsvegen 291 2670 Otta 951 81 926

 

Sel sau- og geitavlslag

Ingebreth D. Sandbu Sjoavegen 558 2670 Otta 415 09 656  

Sel bondelag

Hans Ulmo Ulavegen 4 2670 Otta 905 82 190  

Sel skogeigarlag

Anders Formo Gudbrandsdalsvegen 2048 2672 Sel 922 00 520  

Grunneigarlag

Lågen Fiskeelv sone 5

Kåre Gravå Veggumsvegen 310 2670 Otta 450 00 878

 

Nedre Heidal Fiskeforening

Petter Faukstad Heidalsvegen 851 2677 Nedre Heidal 901 69 276

 

Øvre Heidal Fiskeforening

Tor Ekre Heidalsvegen 2159 2676 Heidal 911 90 446

 

Sjoa Elveeigarlag

v/ Heidal Regnskapslag   2676 Heidal 61 23 49 80  

Heidal Viltlag

Bjørn Steineide Murudalsvegen 989 2676 Heidal 913 08 685  

Bredebygden

Einar Mæhlum Sjoavegen 500 2670 Otta 977 14 187  

Bukjølen

Ingebreth D. Sandbu Sjoavegen 558 2670 Otta 415 09 656  

Horgen

Pål Romundgard Romundgardsgeilen 1B 2672 Sel 951 81 901  

Høvringen utmarkslag

Bård Hagen Selsvollene 346 2670 Otta 908 84 997  

Kampen

Bjarne Rønningen Midtbygdsvegen 23 2636 Øyer 957 28 718  

Kjekslia

Per Arvid Bragelien Kvamsvegen 1843 2670 Otta 900 50 899  

Ottadalen bakside

Hans Arne Nielsen Veggumsvegen 667 2670 Otta 997 31 824  

Resset bygdealmenning

Terje Hoff Bulivegen 168 2670 Otta 906 99 118  

Sel og Nordre Kolloen statsalmenning

Sel Fjellstyre v/ Per E. Sannes   2670 Otta 61 70 08 16 994 22 578

Selsverket Sameige

Knut Ola Linløkken Verkensbakkein 153 2670 Otta 413 28 495  

Sjoa

Iver Jakob Eide Gudbrandsdalsvegen 230 2670 Otta 902 04 339  

Søre Sel

Thomas Juball Rondanevegen 370 2670 Otta 913 10 636  

Tholia

Kjell Hølmo Ottbragdgata 7B 2670 Otta 970 11 743  

Veggum/Rustmo

Syver Veggum Veggumsvegen 1106 2670 Otta 911 69 615  

Åsen

Kjell Dahlen Ottadalsvegen 808 2670 Otta 971 75 024  
Tips en venn Skriv ut