Bygginga av jernbanebrua over Otta ca. 1895 (Opplandsarkivet avd. Maihaugen:  Mathias P. Lien/Maihaugens fotoarkiv)

Otta jernbanebru skal renoveres

I et felles samarbeid med Jernbaneverket og Sel kommune skal jernbanebrua og gangbrua renoveres. Dvs. at hele brua skal sandblåses, overflatebehandles, gangarealet(evakueringsvei) på begge sider av skinnegangen skal skiftes ut. Dette medfører at gangbrua blir stengt for all ferdsel i perioden fra 31. april til 15. juli. Alternativ bru  i anleggsperioden for gående og syklende, er Otta kjørebru (Apotekerbrua).

Gangbrua skal få nytt gitterdekke, nye gatelys og nytt tak på vann og avløpskanalen, som er på utsiden av gangbrua.(oppstrøms). I tillegg skal det monteres nytt flettverksgjerde mellom gangarealet og skinnegangen. 

Fremdriftsplan:

  • Oppstart tilrigging og stillasbygging fra 04.04.16

  • Planlegger ferdigstillelse 28.06.16 (Væravhengig pga. overflatebehandlingen)

  • Kontrakten beskriver ferdigstillelse innen 31.08.16


Arbeidstid:

  • mandag til fredag: kl. 06:00 – 18:00

  • lørdag: kl. 06:00 - 15:00

  • Tog-fri helg fra 28.05.16- 29.05.16 Da vil arbeider pågå døgnkontinuerlig fra lørdag  kl. 05.00 til søndag ca. kl. 16.00

Støv og støy:

Otta jernbanebru er malt med blymønje og hele stålkonstruksjonen skal sandblåses. Dette kan føre til støv og støyplager. Jernbanebrua skal dekkes til på undersiden og helt opp på begge sider og det er satt strenge krav om at alt av malingsavfall skal samles opp og deponeres på godkjent deponi. Ref. Jernbaneverket.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 18. mars 2016 av Eva Martinsen | Oppdatert 17. november 2016