A A A
Forsiden»Helse

Otta helsestasjon - tlf. 61 70 07 00

Helsestasjonens formål er å forebygge skade og sykdom hos barn, og fremme barns fysiske og psykiske helse. Vi gir råd og veiledning i alt som har med barn å gjøre. Vi tar sikte på å oppdage funksjonshemninger så tidlig som mulig.

Det første leveåret til barnet er det hyppige besøk på helsestasjonen, ca. en gang i måneden. Videre opp igjennom noe sjeldnere og etter familiens behov.

Ved hvert besøk på helsestasjonen treffer du helsesøster.

Barnet undersøkes av lege når det er 6 uker, 1/2 år, 1 år, 2 år, og 6 år.

Alle barn tilbys vaksiner etter anbefalt vaksinasjonsprogram fra Statens Helsetilsyn.

Helsestasjonstjenestens viktigste samarbeidspartnere er foreldre/ foresatte, PP- tjenesten (pedagogisk-psykologisk tjeneste), barnhagene, barnevernet og tannhelsetjenesten.

Personalet på helsestasjonen har taushetsplikt.

Hvis andre samarbeidspartnere skal komme inn i bildet, må foreldrene gi sitt samtykke til det. 


Ansatte ved Helsestasjonen:

Virksomhetsleder helsestasjon/jordmortjenesten: Anne Enkerud Lien
Helsesøster: Synnøve Harerusten
Helsesøster: Berit Rosten Haugstulen
Helsesøster: Mona Tarud
Helsesøster: Eli Skjåk Teigum
Miljøterapeut: Gry Hege Hagberg
Jordmor: Mari Ann Søberg
Helsesekretær: Anne Torill Jakobsen
Lege: Elvyra Podiene
Kommunefysioterapeut: Anne Kjersti Sørhaugen

Det kan være vanskelig å få tak i helsesøster og jordmor på telefon siden de ofte er ute i jobboppdrag. Onsdag, torsdag og fredag er helsesekretær til stede på tlf 61700766. Du kan også ringe sentralbordet i kommunen på tlf 61700700 og legge igjen en beskjed, så ringer vi tilbake. Klikk på navnet vårt så får du opp vår e-post adresse.


Kontakt informasjon:
Helsestasjon tlf 61700700 / 61700766.


Ansatte ved helsestasjonen:

Anne Enkerud Lien: 93452350
Anne Torill Jakobsen 61700766 (Onsdag, torsdag og fredag)
Synnøve Harerusten: 41537291
Berit Rosten Haugstulen: 41206481
Mariann Søberg:    61700763
Mona Tarud: 97481138
Gry Hege Hagberg: 41537280 / 61700766
Eli Skjåk Teigum:  91577066
Tips en venn Skriv ut

Tjenestebeskrivelser

Selvbetjening