Åpning av Otta beredskapshus, klipping av kjetting

Otta beredskapssenter åpnet 3.september 2014

3.september ble Otta beredskapssenter offisielt åpnet av Statssekretær Hans J. Røsjorde fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

I vårt nye beredskapssenter er brann, ambulanse og Sivilforsvarets distriktslager i Gudbrandsdalen samlokalisert. Senteret ligger i umiddelbar nærhet av landingsplassen for luftambulansen på Otta, politiet, legevakt og lokal medisinsk senter. 

Statssekretær Hans J. Røsjorde, Justis- og beredskapsdepartementet, sto for den offisielle åpninga. I tillegg deltok fylkesmannen i Oppland og beredskapssjef, sykehuset Innlandet, politi, sivilforsvaret, røde kors, heimevernet, sanitetsforeningen, nabokommuner og venneforeningen for ambulansen. I etterkant av den offisielle åpningen ble det gjennomført et miniseminar om beredskap på Otta hotell. 

Det ble en strålende dag med mange lovord om de flotte lokalene, og om den viktige funksjonen beredskapssenteret har for Sel kommune og regionens beredskapsarbeid.   

Ordfører.jpg

Ordfører i Sel kommune, Dag Erik Pryhn, ønsket velkommen 
og understreket viktigheten av å samle flere nødetater i et beredskapssenter.  

Åpning av Otta Beredskapshus.jpg

En lydhør forsamling lytter til ordførerens velkomsthilsen. 

 

Klipping av kjetting.jpg

Statssekretær Hans J. Røsjorde stod for den offisielle åpningen ved å klippe over kjettingen. 

Åpning av Otta Beredskapshus tale.jpg

Fylkesmann Kristin Hille Valla poengterte:
«Sel kommune viser i denne saken Regionsentertakter».

 

Besøksadressen til Otta Beredskapssenter:
Selsvegen 10, 2670 Otta.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 03. september 2014 av Anders Teigen | Oppdatert 08. februar 2017