A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Opptenning av ild utendørs

Generelt

Beskrivelse

I perioden 15. april til 15. september er det et generelt forbud mot å gjøre opp ild i eller i nærheten av skogmark uten særskilt tillatelse. Du kan altså brenne hageavfall eller tenne St. Hansbål uten å innhente tillatelse, så sant dette ikke skjer i nærheten av skogmark og forholdene ellers gjør det forsvarlig. Likevel bør du i slike tilfeller gi melding til brannvesenet over telefon. Det er viktig å være klar over at du har plikt til å vise aktsomhet. Brudd på aktsomhetsplikten kan føre til både straff- og erstatningsansvar. Vær oppmerksom på at brannsjefen alltid kan forby opptenning eller kreve åpen ild slukket hvis det foreligger åpenbar brannfare.

Hvis du skal utføre flatebrenning eller brenne hogstavfall i skogmark, eller utføre gras- eller lyngsviing i eller i nærheten av skogmark, er det et krav at det skal være en ansvarlig leder. Vedkommende skal utarbeide planer for brenningen og påse at brenningen gjennomføres på en forsvarlig måte. Send melding til brannvesenet i god tid før brenningen skal gjennomføres. Brannvesenet avgjør om de ønsker å se planene. Dette er først og fremst aktuelt i forbindelse med jord- og skogbruksvirksomhet. Det generelle forbudet mot åpen ild i skogmark i perioden 15. april til 15. september gjelder ikke slik brenning.

Det er i tillegg en lokal forskrift for Sel kommune som regulerer åpen brenning

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
___

Regelverk

Forskrift om brannforebygging § 3 Generelle krav til aktsomhet og § 8-2 Bruk av ild utendørs.


Lover

Brann- og eksplosjonsvernloven

Forskrifter

Forskrift om brannforebygging

Forskrifter

Brannforskrifter
___

Praktiske opplysninger

Søknaden sendes til

postmottak@sel.kommune.no

eller

Sel kommune
Botten Hansensgate 9

2670 Otta

 

 

 

 

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-04-05 12:34

Gyldig fra

2009-09-23 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser