A A A

Oppstart av navnesak - avklaring av skrivemåten for Veggem/Veggum, og for navneleddet –lia/-lie/-lii

Kartverket har åpnet navnesak for stedsnavnet Veggem/Veggum da det ikke er samsvar mellom adressenavnet og andre stedsnavn som har dette gardsnavnet som en del av navnet. Kartverket har samtidig reist navnesak for navneleddet -lia/-lie/-lii.

Saken gjelder følgende navn (med varianter av skrivemåter):

 • Veggem/Veggum (fellesnavn for gard 214 og 215)
 • Søre Veggem/Søre Veggum (gard 214)
 • Søre Veggem/Søre Veggum (bruk 214/1)
 • Veggemsflåten (bruk 214/2)
 • Veggemslykkja/Veggumslykkja/Veggumsløkken (bruk 214/5)
 • Nørdre Veggem/Nordre Veggum (gard 215)
 • Nørdre Veggem/Nordre Veggum (bruk 215/1)
 • Veggem(s)sætre/ Veggum(s)sætre (seter/støl)
 • Veggemslykkjesætre/Veggumslykkjesætre (seter/støl)
 • Søre Veggem(s)sætre/Søre Veggum(s)sætre (seter/støl)
 • Veggemskampen/Veggumskampen (fjell)
 • Veggemsøya/Veggumsøya/Veggemsøye (holme)
 • Veggemslia/Veggumslia/Veggemslie (li)
 • Veggemsmyri/Veggemsmyre (myr)
 • Veggemsåe (bekk)
 • Veggumsætre (seter/støl)

 

Saken gjelder følgende for navneleddet –lia/-lie/-lii:

 • Gammellia (jorde)
 • Nyseterlia (li)
 • Åsårlie/Åsårlia/Åsarlii (li)
 • Holsæterlii/Holseterlia (li)
 • Rostlia (li)
 • Baksida/Baklia (li)
 • Solhjemslia (li)
 • Blekalia (li)
 • Horgelie/Horgelia/Horgelii (li)
 • Tempellia (li)
 • Svartlia (li)
 • Grønlie/Grønlia (li)
 • Formolie/Formolia/Formolii (li)
 • Myrlia (li)
 • Vardhølia (li)
 • Kjekslia (li)
 • Gauklia (li)
 • Rondelia (li)
 • Harlauglia (li)
 • Mosebakklia (li)
 • Veslsæterlii/Veslesæterlia (li)
 • Øsjelia (li)
 • Grønlia (li)
 • Blekalia (li)
 • Sjolii/Sjolia/Sjolie (li)
 • Høvringslia (li)
 • Laurbrulia (li)
 • Nysæterlia (li)
 • Fagerlia (li)
 • Kleivslie/Kleivslia/Kleivlii (li)
 • Bosslia (li)
 • Jørondstadlia (li)
 • Flåtlia (li)
 • Smukksjølia (seter/støl)
 • Gammelia (sti)
 • Ekrelii/Ekrelie (li)
 • Storlii (li)
 • Fagerlii/Fagerli (li)
 • Kulii/Kulisætrene (seter/støl)

 

Navnesaken er reist for å få avklart riktig skrivemåte for offentlig bruk.

Som følge av $ 5 og 6 i lov om stadnamn skal eier av berørt eiendom tilskrives direkte når navnesaken angår et gardsnavn. Lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til.

Sel kommune har ansvaret for å innhente og samordne de lokale høringsuttalelsene. Disse oversendes Kartverket som er vedtaksmyndighet i saken.

Innspill merkes navnesak Veggem/Veggum mm og sendes:

postmottak@sel.kommune.no

eller:

Sel kommune v/Plan og Teknisk

Botten Hansens gate 9

2670 Otta

 

Høringsfristen er satt til 15.desember

Tips en venn Skriv ut