A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Opplæring i punktskrift/blindeskrift

Generelt

Beskrivelse

Kommunen har ansvar for at elever som er blinde eller har sterkt nedsatt syn får et likeverdig opplæringstilbud i sitt nærmiljø. Kommunen har også et ansvar for at foreldrene får den nødvendige opplæringen i punktskrift/blindeskrift slik at de kan følge opp sine plikter.

Målgruppe

  • Foreldre/foresatte med blinde eller svaksynte barn
  • Blinde og svaksynte barn i skolepliktig alder

Kriterier/vilkår

Eleven er blind eller har sterkt nedsatt syn

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.


Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Partnere

Statped, hovedkontor@statped.no

___

Regelverk

Se spesielt opplæringslova §§ 2-6, 2-14, 3-9 og 3-10.


Lover

Opplæringslova

Forskrifter

Veileder om opplæring i punktskrift, mobilitet og bruk av tekniske hjelpemidler
___

Praktiske opplysninger

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Blinde barn har rett til individuell plan. Det er forventet at skolen er orientert. Likevel bør du som forelder/foresatt ta kontakt med den framtidige skolen tidligst mulig for å orientere om at, og når, det blinde barnet skal begynne i 1. klasse.

Søknaden sendes til

postmottak@sel.kommune.no

Eller
Sel kommune
Botten Hansens gt 9
2670 Otta

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-01-04 11:46

Gyldig fra

2016-10-03 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut