Plan og beredskapssjef i Sel, Ola Næprud

Ola Næprud ansatt som kommunalsjef for plan, teknisk og eiendom

Sel kommunestyre ansatte mandag 8. mai Ola Næprud som ny kommunalsjef for plan, teknisk og eiendom.

Han har lang og meget relevant erfaring fra Sel kommune, og har hatt ulike lederroller i kommunen gjennom mange år. De siste årene har han vært virksomhetsleder for Plan og teknisk.

Bakgrunn for oppretting av stillingen:

Det vises til budsjett og økonomiplan for 2017 – 2020 der hjemmel som kommunalsjef for plan, teknisk og eiendom ble opprettet med virkning fra 2017. Det har de siste årene pågått store utviklingsprosjekt, og kommunen står fremfor nye og omfattende prosjekter som bygging av ny Otta skole og utbygging på «Otta Brygge», strukturarbeid innenfor barnehage og innretning av fremtidens omsorgstjenester. Den samlede administrative bæreevne er ikke tilpasset i forhold til bestillinger og ambisjoner som ligger til grunn. For å kunne ha god framdrift av saker, sikre lederstøtte, initiere utviklingsarbeid og følge opp investeringsprosjekt er rådmannens ledergruppe utvidet fra 2 til 3 kommunalsjefer.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 09. mai 2017 av Eva Martinsen | Oppdatert 09. mai 2017