Økonomisk kompensasjon for avbøtende tiltak knyttet til Rosten kraftverk

Kommunestyret i Sel gjortde følgende vedtak i saken vedrørende disponering av økonomisk kompensasjon for avbøtende tiltak knyttet til Rosten kraftverk:

 1. Innenfor en økonomisk ramme på kr. 2.273.000,- disponeres deler av den økonomiske kompensasjon for avbøtende tiltak knyttet til Rosten kraftverk slik:

  Sel samfunnshus, kr. 960.000,- til de prioriterte utbedringer av samfunnshuset.

  Horgen, kr. 650.000,- til etablering av vannspeil/trivselsområde.

  Lågen fiskeelv, kr. 491.000,-til fiskekultiverende tiltak, utbedring av vegadkomst/parkering samt gapahuk.

  Sel turlag, kr. 112.000,- til gapahuk

  Sel grendalag, kr. 60.000,- til nærmere planlegging/prosjektering av området rundt Fåtjønn.

           Tilskuddene utbetales etter samme retningslinjer som for kommunalt næringsfond.
 

 1. Før utbetaling av tilskuddene til Horgen, Lågen Fiskeelv sone 5 SA og Sel turlag inngås det avtale mellom mottakerne og Sel kommune der tilskuddsmottakerne forplikter seg til å vedlikeholde tiltaket og slik opprettholde verdiene av tiltakene/standardhevinga fram i tid.

 2. Tiltakene skal være realisert innen 1.10.2019

 3. I løpet av 2019 gjennomføres en evaluering og medvirkningsprosess på Sel som grunnlag for disponering av øvrige deler av den økonomiske kompensasjon.

 

Særutskrift av saken (PDF)

Tips en venn Skriv ut
Publisert 12. mai 2017 av Solveig Viktoria Olstad