A A A

Økonomisk kompensasjon for avbøtende tiltak knyttet til Rosten kraftverk

Kommunestyret i Sel gjortde følgende vedtak i saken vedrørende disponering av økonomisk kompensasjon for avbøtende tiltak knyttet til Rosten kraftverk:

 1. Innenfor en økonomisk ramme på kr. 2.273.000,- disponeres deler av den økonomiske kompensasjon for avbøtende tiltak knyttet til Rosten kraftverk slik:

  Sel samfunnshus, kr. 960.000,- til de prioriterte utbedringer av samfunnshuset.

  Horgen, kr. 650.000,- til etablering av vannspeil/trivselsområde.

  Lågen fiskeelv, kr. 491.000,-til fiskekultiverende tiltak, utbedring av vegadkomst/parkering samt gapahuk.

  Sel turlag, kr. 112.000,- til gapahuk

  Sel grendalag, kr. 60.000,- til nærmere planlegging/prosjektering av området rundt Fåtjønn.

           Tilskuddene utbetales etter samme retningslinjer som for kommunalt næringsfond.
 

 1. Før utbetaling av tilskuddene til Horgen, Lågen Fiskeelv sone 5 SA og Sel turlag inngås det avtale mellom mottakerne og Sel kommune der tilskuddsmottakerne forplikter seg til å vedlikeholde tiltaket og slik opprettholde verdiene av tiltakene/standardhevinga fram i tid.

 2. Tiltakene skal være realisert innen 1.10.2019

 3. I løpet av 2019 gjennomføres en evaluering og medvirkningsprosess på Sel som grunnlag for disponering av øvrige deler av den økonomiske kompensasjon.

 

Særutskrift av saken (PDF)

Tips en venn Skriv ut