A A A

Nytt naturreservat i Sel

 29 nye skogreservater opprettet, deriblant Sagåa naturreservat i Sel kommune.

Kongen i statsråd har den 25.01.13 vedtatt å verne 29 skogområder som naturreservater. Vedtaket er et ledd i regjeringens satsing på økt skogvern. Samlet nytt verneareal er omtrent 132 km², hvorav omtrent 80 km² er produktiv skog. 
Sagåa naturreservat:
Sagåa som ligger på sørsiden i nedre deler av Heidalen og munner ut i Sjoa ca 2 km vest for tettstedet Sjoa, et er av de nye naturreservatene.  Se kart her

  
Les hele saken her.

Tips en venn Skriv ut