A A A

Nytt miljøtiltak i Heidal

Sel kommune skal etablere en miljøstasjon i Bjølstadmo. Kommunen ønsker å gi et bedre renovasjonstilbud til husholdninger og bedrifter i Heidal og en ny miljøstasjon vil gjøre det enklere å levere avfall til godkjent behandling. 

Sel kommune står som eier og Nord-Gudbrandsdal Renovasjonsselskap IKS (NGR) skal drive miljøstasjonen for kommunen. NGR eies av kommunene i Nord-Gudbrandsdal og driver 6 andre miljøstasjoner i regionen.Miljøstasjonen åpnes på senhøsten 2016. Miljøstasjonen skal etableres ved Prestgardsbruvegen ovenfor sandlageret til Statens vegvesen som ligger ved Prestgardsbrua.

Det presiseres at sekkerenovasjon blir som før, NGR laster opp med komprimatorbil på henteruten og levere på Otta for videre omlasting og transport. Restavfall som bli levert til miljøstasjonen og kan inneholde matavfall, som da blir oppbevart i containere med lokk. Dette gjøres for å hindre at dyr sprer søppel utover miljøstasjonen. NGR har samme ordningen på alle miljøstasjoner i Nordgudbrandsdal.

Her kan du lese mer om hva du kan levere på miljøstasjonen

Tips en venn Skriv ut