Otta sentrum i desember foto liv annette nygjerdet
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Når må barnet være hjemme fra barnehagen?

12.11.14

Barn som går i barnehage er mer utsatt for infeksjoner enn andre barn. Vanligvis avgjør barnets allmenntilstand om det bør være hjemme fra barnehagen i en periode, men for enkelte sykdommer kan det være nødvendig å bli hjemme utover dette for å hindre spredning av smitte til andre. Her kan du lese anbefalinger fra folkehelseinstituttet.

Kvello-modellen inn i barnehagene i Sel

Kvello-modellen inn i barnehagene i Sel

30.10.14

40 personer fra Sel har vært på kurs med Øyvind Kvello denne uken for å lære om hvordan barn kan få tidlig hjelp.

PMTO - gudbrandsdal

29.01.14

Terapeutene i Nord-gudbrandsdalen er under utdanning og trenger øvingsfamilier. Les mer i denne brosjyren.

Trafikksikkerheitsplan for Sel kommune 2014 – 2016

21.01.14

Trafikksikkerheitsplanen skal vere reiskap for kommunen til å planleggje tiltak langs kommunen sine vegar, og føre til betre sikkerheit for trafikantane.

Priser i kommunale barnehager 2014

07.01.14

Oversikt over priser i kommunale barnehager. Prisene gjelder for 2014.

Veileder for forebygging av krenkende atferd i barnehagene

13.09.13

Her finner du veileder for forebygging av krenkende atferd i barnehagene i Sel kommune, vedtatt i Driftsutvalget 6.6.2013.

Vedtekter for kommunale barnehager i Sel

05.09.13

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Sel – godkjent av Sel kommunestyre den 14.12.12. Justert av Sel driftsutvalg den 6.6.2013

Utstilling fra Selsverket barnehage

Flott utstilling fra Selsverket barnehage

12.10.12

Selsverket barnehage har jobbet med temaet "Rondane" noen uker i høst og noe av resultatet kan nå sees på Sel bibliotek som en utstilling. Barnehagen har snakket om nasjonalparken, om hvordan fjell blir til, hva som vokser på fjellet, hvilke dyr som bor der, sett på kart over Rondane og vært på fjelltur i Kampen for å få førstehåndsinntrykk av fjellene. Noe av de konkrete og kreative fjellene som ble formet i ulike materialer står utstilt på biblioteket sammen med en del dokumentasjon på prosessene.

Barn i flerspråklige familier

21.06.12
En veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner. Veilederen er oversatt til arabisk, tyrkisk, urdu, somali og engelsk.

Logo FUB

Ressurshefte om hjem og barnehage

05.01.12

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har FUB skrevet et ressurshefte om samarbeidet hjem – barnehage,- det første i sitt slag for foreldre og personale i barnehagen. Heftet kan nå lastes ned fra denne nettsiden