A A A
Forsiden»Barn og familie»Barnehage»Nyheter

Nyheter

04. oktober 2016

Velkommen til barnehagen

Brosjyre (fra www.kd.dep.no) som gir informasjon til alle foreldre/foresatte om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, formålsbestemmelsen, rett til plass, barnehagens samarbeid med foreldre og foreldreråd for barnehagen (FUB). Folderen blir oversatt til engelsk, somali, arabisk, urdu, sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk.

Her kan du laste ned og lese hele brosjyren.

Brosyren er også oversatt til andre språk.

30. april 2015

Priser i kommunale barnehager

Her finner du oversikt over priser i kommunale barnehager. Prisene gjelder for 2016

02. mars 2015

Trafikksikkerheitsplan for Sel kommune 2015 – 2018

Trafikksikkerheitsplanen skal vere reiskap for kommunen til å planleggje tiltak langs kommunen sine vegar, og føre til betre sikkerheit for trafikantane.

24. april 2015

Vedtekter for barnehagene

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Sel – godkjent av Sel kommunestyre den 14.12.12. Justert av Sel driftsutvalg den 12.12.2013 og 05.02.2015.
Her kan du laste ned vedtektene (pdf-fil)

27. januar 2015

Barnehageåret 2016/2017 - oppstart fra august 2016

Søknadsfrist: 1. februar: For barn som allerede har plass og ønsker å endre antall dager eller andre dager i samme barnehage.
Søknadsfrist: 1. mars: For nye søkere og de som søker annen barnehage.

Kvello-modellen inn i barnehagene i Sel
30. oktober 2014

Kvello-modellen til Sel

40 personer fra Sel har vært på kurs med Øyvind Kvello denne uken for å lære om hvordan barn kan få tidlig hjelp.

Utstilling fra Selsverket barnehage
12. oktober 2012

Flott utstilling fra Selsverket barnehage

Selsverket barnehage har jobbet med temaet "Rondane" noen uker i høst og noe av resultatet kan nå sees på Sel bibliotek som en utstilling. Barnehagen har snakket om nasjonalparken, om hvordan fjell blir til, hva som vokser på fjellet, hvilke dyr som bor der, sett på kart over Rondane og vært på fjelltur i Kampen for å få førstehåndsinntrykk av fjellene. Noe av de konkrete og kreative fjellene som ble formet i ulike materialer står utstilt på biblioteket sammen med en del dokumentasjon på prosessene.

Logo FUB
05. januar 2012

Ressurshefte om hjem og barnehage

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har FUB skrevet et ressurshefte om samarbeidet hjem – barnehage,- det første i sitt slag for foreldre og personale i barnehagen. Heftet kan nå lastes ned fra denne nettsiden

15. september 2011

Barnehageplan 2010 - 2013

Her kan du lese barnehageplanen for Sel kommune 2010 - 2013 (pdf)
29. mars 2011

Sommerferien

Barnehagen er stengt i ukene 29, 30 og 31. Dersom dere har behov for barnehageplass i denne perioden,kan barnet få tilbud i en annen barnehage i kommunen.