Otta flybilde
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Ledige barnehageplasser - fra barnehageåret 2014/2015

12.08.14

Det er fortsatt ledige plasser i noen av barnehagene i Sel kommune. Søknadsfristen er 22.08.14.

PMTO - gudbrandsdal

29.01.14

Terapeutene i Nord-gudbrandsdalen er under utdanning og trenger øvingsfamilier. Les mer i denne brosjyren.

Trafikksikkerheitsplan for Sel kommune 2014 – 2016

21.01.14

Trafikksikkerheitsplanen skal vere reiskap for kommunen til å planleggje tiltak langs kommunen sine vegar, og føre til betre sikkerheit for trafikantane.

Priser i kommunale barnehager 2014

07.01.14

Oversikt over priser i kommunale barnehager. Prisene gjelder for 2014.

Veileder for forebygging av krenkende atferd i barnehagene

13.09.13

Her finner du veileder for forebygging av krenkende atferd i barnehagene i Sel kommune, vedtatt i Driftsutvalget 6.6.2013.

Vedtekter for kommunale barnehager i Sel

05.09.13

Vedtekter for de kommunale barnehagene i Sel – godkjent av Sel kommunestyre den 14.12.12. Justert av Sel driftsutvalg den 6.6.2013

Utstilling fra Selsverket barnehage

Flott utstilling fra Selsverket barnehage

12.10.12

Selsverket barnehage har jobbet med temaet "Rondane" noen uker i høst og noe av resultatet kan nå sees på Sel bibliotek som en utstilling. Barnehagen har snakket om nasjonalparken, om hvordan fjell blir til, hva som vokser på fjellet, hvilke dyr som bor der, sett på kart over Rondane og vært på fjelltur i Kampen for å få førstehåndsinntrykk av fjellene. Noe av de konkrete og kreative fjellene som ble formet i ulike materialer står utstilt på biblioteket sammen med en del dokumentasjon på prosessene.

Barn i flerspråklige familier

21.06.12
En veiledning til foreldre og ansatte i barnehager og på helsestasjoner. Veilederen er oversatt til arabisk, tyrkisk, urdu, somali og engelsk.

Logo FUB

Nytt ressurshefte om hjem og barnehage

05.01.12

På oppdrag fra Kunnskapsdepartementet har FUB skrevet et ressurshefte om samarbeidet hjem – barnehage,- det første i sitt slag for foreldre og personale i barnehagen. Heftet kan nå lastes ned fra denne nettsiden

Brosjyre: Velkommen til barnehagen

03.10.11

Brosjyren gir informasjon til alle foreldre/foresatte om Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, formålsbestemmelsen, rett til plass, barnehagens samarbeid med foreldre og foreldreråd for barnehagen (FUB). Folderen blir oversatt til engelsk, somali, arabisk, urdu, sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk.

Her kan du laste ned og lese hele brosjyren.

Brosyren er også oversatt til andre språk.