Otta flybilde
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

TV-aksjonen 2014 - utrolig bra resultat!

20.10.14

I Oppland er det så langt samlet inn 8.766.694 kroner i årets TV-aksjon. Dette innebærer at vi i Oppland har bidratt til å gi 87.100 mennesker friskt og rent vann resten av livet!

1. november

Søknadsfrist for legater i Sel

20.10.14

Det er to legater i Sel og begge har søknadsfrist 1. november. Les mer om legatene og hvordan du søker her.

Åpen helsestasjon er stengt tirsdag 21.10.14.

18.10.14

Åpen helsestasjon er stengt tirsdag 21.10.14. Ta gjerne kontakt om du ønsker å avtale et annet tidspunkt denne uken.

TV-aksjonen 2014

TV-aksjonen 2014: giverstafett.no

16.10.14

I forbindelse med årets TV-aksjon utfordres også næringslivet, organisasjoner og andre til å gi bidrag. Stafetten er i gang også i Sel, så ønsker din bedrift å bidra kan du gå inn på www.giverstafett.no.

TV-aksjonen 2014

TV-askjonen 2014: Vann forandrer alt

16.10.14

Søndag 19. oktober går årets TV-askjon av stabelen. Innsamlingen starter kl 16.00, unntatt Heidal som starter kl 14.00. Vi håper bøssebærerne blir tatt godt i mot! Næringslivet utfordres også med en giverstafett.

Prosjektleder - Velferdsteknologi i et fremtidsperspektiv

15.10.14

Velferdsteknologi i et fremtidsperspektiv – NORD GUDBRANDSDAL søker etter prosjektleder i 100 % st. i 1 års engasjement. Søknadsfrist: 31.10.14

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

15.10.14

Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Lag og foreninger er velkomne til å søke, søknadsfrist 21. november.

Illustrasjonsbilde for Speed intervju i regi av NAV

NAV Sel prøver ut speedintervju

13.10.14

NAV Sel har arrangert speedintervju for arbeidsgiveren Norlandia Otta Hotell, som trengte resepsjonist og renholder.

Åpen hall - gratis tilbud til barn og ungdom

07.10.14

Barn og unge i Sel er velkommen til åpen hall i Ottahallen søndager i oktober og november. Oppstart er søndag 12. oktober.

Driftstilskudd til organiserte beitelag 2014

06.10.14

Tilskudd til drift av organiserte beitelag i Oppland har søknadsfrist 1. november 2014. Tilskuddet er en del av de regionale miljøtilskuddene i Oppland og har hjemmel i “Forskrift om regionale miljøtilskudd for jordbruket i Oppland av 13. august 2013”.

Trekning_kommunequiz_martna2014

Vinnere av kommunequiz på Ottamartnan

29.09.14

Vi GRATULERER Torill Sperre og Bård Hasz som vinnere av vår kommunequiz under Ottamartnan! Det var i alt ca 350 personer som svarte på konkurransen og vinnerskjemaet ble trekt ut blant alle som deltok.

Høringsuttalelser til:

Trafikksikkerhetsplanen - handlingsplanen

19.09.14

Handlingsplanen til Sel kommune sin trafikksikkerhetsplan skal rulleres årlig. Det er derfor satt en frist til 5.10.14 for å komme med innspill til handlingsplanen. Planen skal opp til behandling i trafikksikkerhetsutvalget - før den legges fram til politisk behandling i driftsutvalg og kommunestyre. Selve trafikksikkerhetsplanen rulleres hvert 4. år Her kan du se hele trafikksikkerhetsplanen - (handlingsplanen er fra side 9 i dokumentet)

Brev til kommunen er som hovedregel offentlige

17.09.14

Alle kommunens saksdokumenter er som hovedregel offentlige. Send derfor ikke brev eller e-post til kommunen med informasjon som du ikke ønsker skal bli allment kjent. Vi skjermer selvsagt for innsyn der det er grunnlag for det etter lovverket.

Otta svømmehall har åpna igjen

16.09.14

Otta svømmehall åpnes igjen fra og med tirsdag 16. september. Svømmehallen har vært stengt for publikum noen dager pga vannkvaliteten. Her kan du se åpningstidene i svømmehallen.

MOT Stjørdal

Sel kåra til beste lokalsamfunn med MOT!

11.09.14

Under årets ildsjelsamling i Stjørdal, ble Sel for andre året på rad tildelt pris som beste Lokalsamfunn med MOT. På bildet en glad og stolt MOT-gjeng fra Sel: Jan Erik Lien, Elisabeth Lien, Leif Solheim, Sigrid Setsaas, Ole-Erik Bjørnstadhaugen, Kaija Eide Drønen og Dag Erik Pryhn.

Nå starter kinohøsten!

05.09.14

Otta kino drar igang kinohøsten søndag 7. september med den spennende barnefilmen DRAGETRENEREN og den mye omtalte norske bilfilmen BØRNING. Du kan lese om disse filmene og andre filmer ved Otta kino og kjøpe billetter her.

Åpning av Otta beredskapshus, klipping av kjetting

Otta beredskapssenter er offisielt åpnet

03.09.14

I dag, 3.september, ble Otta beredskapssenter offisielt åpnet av Statssekretær Hans J. Røsjorde fra Justis- og beredskapsdepartementet. 

Rotteomfanget er nå kraftig redusert

02.09.14

Firma Anticimex som har oppdraget med bekjempelsen av rottene på Sandbumoen rapporterer at omfanget av rottene nå er kraftig redusert. Fellene er fremdeles i funksjon. Restavfallshåndteringen til Norddalen Miljø er nå endret, slik at det ikke lenger lagres så store mengder restavfall over tid på anlegget. Dette bidrar til at tilgangen rottene har på mat er redusert.

Velkommen til svømmehallene i Sel

02.09.14

Svømmehallene i Sel er nå åpne for publikumsbading igjen etter sommeren. Vi minner om at det er er innført timebading med start hver hele time.Her kan du se åpningstider og priser for Otta svømmehall og Heidal svømmehall.

Status:

Eiendomsskattetaksering pr. august 2014

02.09.14

Klagenemnda for eiendomsskatt begynte sitt arbeid i slutten av mai, og fram til ferien hadde de behandlet 52 klagesaker. Her finner du en kort status på arbeidet med eiendomsskattetaksering i Sel.

Utsatt høringsfrist:

Kommuneplanens arealdel

01.09.14

Regionale myndigheter er gitt utsatt høringsfrist til 23.09. Dette medfører at høringsfristen forlenges tilsvarende for alle som ønsker å levere innspill. Ny frist for innspill er 23.09.14. Her kan du lese alle dokumentene i saken.

Gruppetrening med fysioterapeuter

22.08.14

Nå kan du melde deg på ulike gruppetreninger. Her kan du se oversikt over alle grupper med priser og påmeldingsinformasjon.

Lokaler til leie

18.08.14

Sel kommune har ledige lokaler i Johan Nygårdsgate 17 A. Arealet er på 120 m2 og ligger på gateplan. Interesserte kan henvende seg til Sel kommune/ Kommunal eiendom. Tlf: 61 70 07 00

Renovasjonssekker for 2015

14.08.14

Frist for å endre på abonnementet for 2015 er 01.09.14

Ledige barnehageplasser - fra barnehageåret 2014/2015

12.08.14

Det er fortsatt ledige plasser i noen av barnehagene i Sel kommune. Søknadsfristen er 22.08.14.

Tilbud til pårørende til personer med demens

31.07.14

Sel demensforening setter høsten 2014 i gang med Pårørendeskole. Dette er et tilbud til deg som er pårørende til personer med kognitiv svikt/demenssykdom. Kurset vil foregå på Frivilligsentralen hver torsdagkveld i oktober. Opplegget er et samarbeid med Sykehuset Innlandet og Sel kommune. Påmelding innen 19. september. Du kan melde deg på her. 

Gjengroing på Mysusæter

24.07.14

Gjengroing av kulturlandskapet er en generell utfordring som berører bl.a. Mysusæter. Her er kommunen eier av en utmarksteig mellom Ula elv og Berget. Sel kommune vil utfordre alle hytteeiere i området til å bidra til at skogen tynnes ut på kommunens eiendom. Alle som ønsker å hogge egen ved kan ta kontakt med Sel kommune ved Per Arvid Bragelien, tlf 900 50 899.

Pilegrimsleden gjennom Rosten åpnet igjen

16.07.14

Pilegrimsleden er nå åpnet igjen for ferdsel gjennom Rosten i Sel. Folk fra Sel historielag i tillegg til frivillige fra Sel har laget nye trapper og bru som gikk tapt i brannen tidligere i juli. Sel kommune takker arbeidslaget for godt utført arbeid..

Jakt og fiske kart

Nytt jakt- og fiskekart for Sel, Nord-Fron og Sør-Fron

15.07.14

Kartet inneholder informasjon om jakt- og fiskemulighetene i disse områdene, samt grenser for de ulike grunneierlag, statsallmenninger m.m. Les mer om hvordan du kan få tak i kartet her.

Vedtatt reguleringsendring:

E6 Nord-Fron grense til Bredevangen

09.07.14

Kommunestyret i Sel har i møte 23.06.14, sak 41/14, i henhold til pbl § 12-12 vedtatt reguleringsendring for ny E6 i kryssområdet på Sjoa.