Sel.kommune.no
Minne um slage i Kringom 26 august 1612 Nasjonalpark Kommune Rondane nasjonalpark 50 år 1962 - 2012
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Langåpent på Myrmoen 8. mai

23.04.14

Torsdag 8. mai er det åpent på Myrmoen miljøstasjon til kl.20:00.
Her kan du lese mer om miljøstasjonen
Her kan du se hva du kan levere

Sjølmelding 2013 – kontroll av boligopplysninger

12.04.14

Sjølmelding for 2013 sendes i disse dager ut til den enkelte skattyter.  For de skattyterne som er eiere av bolig/boligselskap så er det lagt ved et eget skjema – Grunnlag for likningsverdi.

Kommunale avgifter og eiendomsskatt

12.04.14

FORFALL PÅ FAKTURA FOR 2. TERMIN 2014. Krav på eiendomsskatt vil bli fakturert separat for 2. termin. Fakturaene vil få følgende forfallsdatoer: Faktura på kommunale avgifter for 2. termin forfaller til betaling den 20.05.14. Faktura på eiendomsskatt for 2. termin forfaller til betaling den 20.06.14

25 år i Sel kommune

25 År i Sel kommune

10.04.14

Ranveig Steine, Brit Rusten og Ruth Klashaugen har alle jobbet i 25 år i Sel kommune - takk for innsatsen!

Pressemelding

Daglig leder ved NGLMS trapper ned

05.04.14

I et brev til Sel kommune 01.04.2014 sier daglig leder ved NGLMS Vigdis Rotlid Vestad opp sin stilling som daglig leder fra 01.07.2014. Vestad fyller 62 år i vår og ønsker å trappe ned. I oppsigelsesbrevet takker hun for et meget godt samarbeid, og ønsker lykke til i det videre arbeidet med NGLMS. 

"Vårpussen" er i gang

03.04.14

Nå er det flere som ønsker å begynne litt på "vårpussen" rundt om kring i kommunen. Velforeningene ordner som tidligere med bortkjøring selv. Container blir plassert på de samme plassene som tidligere år. Hageavfall kan leveres på Myrmoen 22. april. 

eFaktura_AvtaleGiro_logo

eFaktura og/eller Avtalegiro

26.03.14

Nå kan du selv melde fra hvilken betalingsform du ønsker. Du kan velge mellom AvtaleGiro, eFaktura eller begge i kombinasjon.

Feilen på Yx i Heidal er funnet

26.03.14

Årsaken til at det har kommet bensin og annet drivstoff ut på ledningsnettet på Bjølstadmo i Heidal er at en oljeutskiller ikke har fungert som den skal. Denne er nå tømt og rengjort. Utløpet på oljeutskilleren er plugget og den er fysisk frakoblet fra det kommunale ledningsnettet. Dette for at lignende ikke skal kunne skje i fremtiden.

Yx har også trykktestet drivstofftanken som inneholdt bensin, det ble ikke påvist lekkasje på denne. Yx har også gravd opp, tømt og vasket spilloljetanken, det var ikke lekkasje på denne tanken heller.  

Onsdag formiddag vil det kommunale avløpsnettet og tilhørende installasjoner bli høytrykkspylt. Den forurensede kloakken blir sugd opp og fraktet til godkjent deponi. Etter denne rengjøringen vil luften av petroleum avta ganske fort.

Teknisk drift
Sel kommune

Vergemål - fylkesmannens ansvar

21.03.14

Fylkesmannen ble ny lokal vergemålsmyndighet fra 1. juli 2013, og er dermed førsteinstans på vergemålsområdet. Fylkesmannen overtok ansvaret og oppgavene som lå hos de kommunale overformynderiene.

Ny kartløsning - illustrasjonsbilde

Geoinnsyn - ny kartløsning

21.03.14

Geoinnsyn er en publikumsløsning for å vise detaljerte kart, flyfoto, info om din egen eiendom (Matrikkel) og reguleringsplaner.

Skolerute for Sel kommune 2014 - 2015

18.03.14

Her kan du se skoleruten for skolene i Sel 2014 - 2015

Pakka fra Kringenjubileumet 2012

Nettutstilling av Kringen-pakka

17.03.14

Gudbrandsdalsmusea har laga nettutstilling av pakka som vart åpna i 2012. Her kan du se hva som var i pakka.

Åpningstider NAV Sel

16.03.14

Nye åpningstider ved NAV Sel - gjelder fra 16.03.2014.

Ungdommens næringspris for Sel kommune 2014 vinnere av prisen

Ungdommens næringspris 2014

14.03.14

Torsdag 13. mars ble Ungdommens næringspris for Sel kommune delt ut til elevbedriftene Heidal fotballskole og Høvringen Vinteraktiviteter. Les juryens begrunnelser og se bilder av prisvinnerene. Gratulerer!

Søknadsfrist 15. mai

Tilskudd til idrettsformål

13.03.14
Driftsutvalget i Sel vedtok 10.03.2014 i sak 14 nytt revidert regelverk for driftstilskudd til idrettsformål.

Legevakta i Nord-Gudbrandsdal

12.03.14

Legevakta er bemanna 24 timer i døgnet hele året.
Telefon: 61 700 800

Eiendomsskatt - informasjon

12.03.14

Her finner du den informasjonen Sel kommune til enhver tid legger ut vedrørende eiendomsskatt for Sel kommune.

Utdeling av ungdommens næringspris i Sel

12.03.14

Fra skoleåret 2013/2014 er det innført "Ungommens næringspris" i Sel kommune. Prisen tildeles den beste elevbedriften i kommunen for skoleåret. Næringsprisen deles ut under fylkesmessa for ungt entreprenørskap, torsdag 13. mars 13:00 i Otta kulturhus.

Vedtatt plan

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017

11.03.14

Planen ble vedtatt av Sel kommunestyre den 17.02.14 i sak 12/14. Planen er et overordna plandokument for idrett og fysisk aktivitet i kommunen, der barn og ungdom er prioritert.

Pakke fra 1912

"Den mystiske pakka"

10.03.14

Et 3,1 kilo tungt, 40 cm bredt, 28 cm dypt og 9 cm tykt mysterium ble avdekket i 2012. Vi gjenopplever spenninga rundt åpninga av «Den mystiske pakka» Sel bibliotek, Otta, lørdag 15. mars kl. 12.00

Vedtatt plan

Landbruksplan for Sel og Vågå 2013 - 2017

07.03.14

Landbruksplan for Sel og Vågå vart vedteke i kommunestyresak  3/14 i Sel, og kommunestyresak 81/13 i Vågå. Tekst som er merka raud gjeld berre for Sel. Tekst som er merka blå gjeld berre for Vågå.

Skatteoppkrevjaren i Ottadalen

06.03.14

Skatteoppkrevjaren i Sel, Vågå, Lom og Skjåk har frå i dag samordna seg i skatterekneskapet. I den samanheng så får vi eit felles kontor som heiter Skatteoppkrevjaren i Ottadalen. Felles kontorstad er Vågå.

Aktivt år for spaserstokken i Sel

05.03.14
2013 var et svært innholdsrikt og aktivit år for spaserstokken i Sel med 14 arrangement og totalt 1289 deltakere. Nytt tilbud i 2013 var pensjonistkino på dagtid, her er Otta Lions Club medarrangør. En stor takk til alle som har stilt opp for spaserstokken, uten gode medhjelpere og arrangører hadde det ikke vært mulig å gi et så varierert tilbud.

Nødnettet er tatt i bruk i dag

03.03.14

Nytt nødnett ble tatt i bruk 3. mars. Den nye teknologien legger til rette for bedre samhandling i helsetjenesten og enklere samarbeid mellom brann, politi og hesetjenesten. Legevakt for publikum er hele døgnet alle dager i året tlf: 617 00 800, og som før ringer vi 113 når det haster. For timebestilling hos lege tar vi som før kontakt med vårt eget legekontor.

Sel demensforening stiftet

27.02.14

Like før jul 2013 ble Sel demensforening stiftet. En slik forening har vært etterlyst lenge, sier leder Karl-Inge Henriksen i et intervju med Norddalen. Foreningen vil jobbe aktivt med informasjon til syke og pårørende gjennom åpne møter og foredrag. Du kan lese hele intervjuet her.

Logo NGLMS

NGLMS takker for pengegaver

27.02.14
Midlene NGLMS mottar fra pasienter, pårørende og organisasjoner blir forvaltet gjennom et eget prosjekt. Det blir fortrinnsvis benyttet til formål som giver ønsker det skal gå til. Eksempel på dette er fysisk og sosial aktivitet for de ansatte, samt kurs og kompetansehevende tiltak. Noe midler brukes til utstyr og inventar etter ønske fra giver.

Høring om skolestruktur i Sel kommune

24.02.14

Sel kommunestyre vedtok i sak 77/13 at skolestrukturen i Sel skal utredes. På bakgrunn av dette har rådmannen utredet ulike alternativ for skolestruktur i Sel kommune. Her kan du lese hele rapporten. Høringsfristen er satt til 31.03.2014.

Helsetilstanden til befolkningen i Sel

24.02.14

Kommunene er pålagt å ha en skriftlig oversikt over helsetilstanden i befolkningen. Her finner du oversikter over helsetilstanden og påvirkningsfaktorer for alle de seks kommunene i Nord-Gudbrandsdal.

Barnehageplass 2014/2015 - søknadsfrist

24.02.14

Minner om at søknadsfristen på hovedopptaket for barnehageplass 2014/2015 er 1.mars.

Eiendomsskattekontoret for Sel kommune

21.02.14

Eiendomsskattekontoret for Sel kommune er fortsatt på Sel rådhus. Her finner du kontaktinformasjon til prosjektmedarbeider og informasjon om hvor du skal sende eventuelle klager.