Otta flybilde
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Bruddet på hovedvannledningen i Verkensbakkein er avdekt

25.07.14

Deler er bestilt og det er rekvirert budbil fra Oslo til å frakte disse oppover. Det antas at alle har fått vannet til fredag morgen. Ledningen blir trykksatt igjen uten forvarsel. Bak kommunelageret er det tappepunkt for de som trenger vann inntil hovedvannledningen er reparert. Med hilsen Sel kommune teknisk drift.

Gjengroing på Mysusæter

24.07.14

Gjengroing av kulturlandskapet er en generell utfordring som berører bl.a. Mysusæter. Her er kommunen eier av en utmarksteig mellom Ula elv og Berget. Sel kommune vil utfordre alle hytteeiere i området til å bidra til at skogen tynnes ut på kommunens eiendom. Alle som ønsker å hogge egen ved kan ta kontakt med Sel kommune ved Per Arvid Bragelien, tlf 900 50 899.

Vannlekkasje i Verkensbakkein

24.07.14

Det er påvist vannlekkasje i Verkensbakkein og maskinentreprenør er rekvirert. Arbeidet med å reparere bruddet starter umiddelbart. Vi oppfordrer abonnenter om å fylle vann i kanner og lignende inntil videre. Oppdatering kommer senere. Dette melder Sel kommune, teksnisk drift.

Innspill til kulturkalender for Sel og Vågå

22.07.14

Frist for å melde innspill til neste utgave av felles kulturkalender for Sel og Vågå er satt til 14. august. Kalenderen gjelder for perioden 1. septermber - 31. desember og arrangementet må være av allmenn interesse. Send innspill til eva.martinsen@sel.kommune.no. For spørsmål: kontakt kulturkontoret, tlf 617 00 700.

Fiskekonkurranse_Foto_Petter Ulen

Vinn fiskeutstyr for 50 000

21.07.14

Delta i konkurransen og du kan vinne fiskeutstyr for flere tusen kroner. Husk også at Fjellstyrene gir fiskegaranti i sommer. Les mer på nettsidene til Sel fjellstyre.

Åpningstider på tildelingskontoret sommeren 2014.

19.07.14

Fra 21.07 – 08.08 er tildelingskontoret åpent hver dag fra kl. 10.00 – 14.00.

Team Sel

Bli med på Team Sel!

NasjonalparkSKriket 2014

18.07.14

Etter stor suksess i 2012, går vi i gang med ett nytt Kor-slag. Vi starter opp tirsdag den 26.august kl. 19.00, på auditoriet på Otta ungdomsskole.Dirigent er Pål Svindland. For spørsmål eller andre henvendelser, kontakt jertru.stallvik@sel.kommune.no, tlf: 48 00 56 05.

Pilegrimsleden gjennom Rosten åpnet igjen

16.07.14

Pilegrimsleden er nå åpnet igjen for ferdsel gjennom Rosten i Sel. Folk fra Sel historielag i tillegg til frivillige fra Sel har laget nye trapper og bru som gikk tapt i brannen tidligere i juli. Sel kommune takker arbeidslaget for godt utført arbeid..

Jakt og fiske kart

Nytt jakt- og fiskekart for Sel, Nord-Fron og Sør-Fron

15.07.14

Kartet inneholder informasjon om jakt- og fiskemulighetene i disse områdene, samt grenser for de ulike grunneierlag, statsallmenninger m.m. Les mer om hvordan du kan få tak i kartet her.

Feil i el-installasjoner etter lyn og torden

13.07.14

Sel kommune jobbet i går kveld og i natt med å finne feil på el-installasjoner etter at lyn og torden været satte flere høydebasseng og vannverk ut av funksjon. Alle abonneter skal nå ha fått vannet tilbake men det jobbes fortsatt med å utbedre teknisk feil på flere av anleggene. 
Sel kommune / Teknisk drift.

Det utbrendt området i Rosten

Fortsatt vakthold i Rosten

11.07.14

Branninnsatsen i Rosten ble formelt avslutta onsdag ettermiddag etter grundig gjennomgang av brannområdet. Det ble da ansett at faren for oppblussing var minimal.

Vedtatt reguleringsendring:

E6 Nord-Fron grense til Bredevangen

09.07.14

Kommunestyret i Sel har i møte 23.06.14, sak 41/14, i henhold til pbl § 12-12 vedtatt reguleringsendring for ny E6 i kryssområdet på Sjoa.

Mannskapet får sine siste instruktser før neste arbeidsøkt

Etterslukking og vakthold i Rosten fortsetter

07.07.14

Brannsjef i Sel, Tom Are Nilstad, er fortsatt på plass ved brannstedet med mannskap på 20 personer. Det er 4 fra brannvesenet og 16 fra sivilforsvaret som deltar i arbeidet nå i ettermiddag.

Kontinuerlig arbeid med å fjerne rotter

07.07.14

Skadedyrsaneringsfirmaet driver fortsatt kontinuerlig arbeid med å redusere omfanget av rottene som holder til i området til Nordalen Miljø AS på Sandbumoen. Det er uvisst hvor lang tid dette arbeidet vil ta. Det er også observert rotter ulike steder ellers på Sandbumoen, og Sel kommune har fått flere spørsmål om hva den enkelte beboer kan gjøre for å forebygge at rottene etablerer seg.

Pilgrimsleden fra Sel gjennom Rosten er stengt

07.07.14

Pilegrimsleden er stengt gjennom det brannutsatte området i Rosten. Arbeidet med å rydde, og bygge opp igjen ødelagte deler av leden vil starte en av de første dagene.

Skogbrann i Rosten på Sel

04.07.14

Det har brudt ut skogbrann (varsel kl 12.45 i dag) på vestsida av Lågen i Rosten på Sel. Jernbanen er stengt, men E6 er åpen for ferdsel.

Brannvesenet i Sel, Dovre og Lesja samt Sivilforsvaret er på plass på stedet. Videre er skogbrannhelikopteret rekvirert. Brannvesenet har evakuert folk fra de nærmeste hytter og bosted i Rosten/Horgenområdet. Sel kommune følger situasjonen fortløpende.

NAV Sel - åpningstider

04.07.14

Mandag  kl. 09:00 – 15:00
Tirsdag   kl. 10:00 – 15:00
Onsdag  kl. 10:00 – 15:00
Torsdag  kl. 09:00 – 15:00
Fredag   kl. 09:00 – 15:00

Helsestasjonen i sommer

04.07.14

Åpen helsestasjon i sommer hver tirsdag 12-14.
Helsestasjon for ungdom er stengt i skoleferien, dersom du som ungdom har behov for hjelp kan du henvende seg på helsestasjonen.

Kvalifiseringsprogrammet for opplæring og arbeidstrening

02.07.14

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Oppdatering - bekjempelse av rotter på Sandbumoen

01.07.14

Skadedyrfirmaet Anticimex rapporterer at det fanges rotter kontinuerlig på anlegget til Norddalen Miljø på Sandbumoen.

Bente Krogsæter er ny rektor ved Otta skole fra 1. august

Bente Krogsæter er ny rektor ved Otta skole

01.07.14

Ny rektor ved Otta skole fra 1. august, er Bente Krogsæter, som gleder seg til å være med å utvikle Otta skole videre.

Bandtvang i perioden 1. april - 15. oktober

30.06.14

For å sikre velferda til husdyr som går på beite og viltet, er det viktig at alle hundeeigarar respekter at hundar skal vere i band eller forsvarleg inngjerda eller innestengt.

Ny virksomhetsleder på NGLMS, Otta.

26.06.14

Hilde Reitan fra Vågå er tilsatt som ny virksomhetsleder på NGLMS på Otta. Hun starter i stillingen 01.09.2014.

Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2014

20.06.14

Statens naturoppsyn og Fylkesmannen i Oppland, har laget en informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitedyr. Brosjyren er sendt ut til 1500 mottakere i Oppland. Du kan laste ned brosjyren på nettsiden til Fylkesmannen i Oppland.

Forsikring mot skadedyrødeleggelser

19.06.14

Sel kommune har fått flere henvendelser fra beboere på Sandbumoen om hvordan skader, som kan være påført av skadedyr, på deres eiendom/hus/bil m.m skal håndteres.

Fjerning av rotter på Sandbumoen igangsettes i dag

18.06.14

I løpet av morgentimene onsdag 18.06, vil det bli plassert ut feller som skal fange rottene som holder til inne på området til Nordalen Miljø på Sandbumoen. Det brukes ikke gift i skadedyrbekjempelsen, heller ikke feller som kan utgjøre risiko for husdyr i nærområdet.

Høydebassenget på Sandbumoen er hermetisk lukket

17.06.14

Vi har fått forespørsel fra publikum om rotter kan komme seg inn i høydebassenget, og dermed forurense drikkevannet på Sandbumoen. Virksomhetsleder ved teknisk drift i Sel kommune, Bjørn Aabakken, sier at dette er fysisk umulig da bassenget er hermetisk lukket. Folk trenger derfor ikke bekymre seg for drikkevannet fra høydebassenget.

Bekjempelse av rotter på Sandbumoen

17.06.14

Sel kommune har nå rekvirert Anticimex, som er et godkjent firma for skadedyrbekjempelse, til Sandbumoen. Arbeidet vil bli igangsatt i dag, tiltaksplan for bekjempelse av rottene både på kort og lang sikt vil bli utarbeidet av Anticimex.

Åpne møter - Kommuneplan for Sel kommune 2014 - 2025

13.06.14

Heidal skule - mandag 16. juni kl 18.30
Sel samfunnshus - tirsdag 17. juni kl 18.30
Otta, Sel Rådhus - onsdag 18. juni kl 18.30
Åpen kveld på Sel rådhus - torsdag 26. juni kl. 15.00 - 18.00

Svømmehallene i sommer

13.06.14

Otta svømmehall og Heidal svømmehall er stengt i perioden 1. juni til 1. september.