A A A
Forsiden»Nyheter

Nyheter

05. februar 2016

Utlegglister - eiendomsskatt 2016

Utleggsliste eiendomsskatt bolig 2016.pdf

Utleggsliste eiendomsskatt kraftverk 2016.pdf

Utleggsliste eiendomsskatt næring 2016.pdf

Utleggsliste eiendomsskatt verker og bruk 2016.pdf

Utleggsliste eiendomsskatt fritak 2016.pdf

 

 

 

 

 

Skattelista ble lagt ut på Sel rådhus, og nettsiden til Sel kommune 05.02.2016 til 3 ukers gjennomsyn med hjemmel § 15 i eiendomsskatteloven. Skatten forfaller til betaling i 4 terminer likt med øvrige kommunale avgifter. For de med årlig eiendomsskatt under kr 600,- vil hele beøpet bli innkrevd i forndelse med utstedelse av termin 2.

Klagefrist er 6 uker etter at listen er offfentliggjort, det vil si 18 mars 2016. Klager på oppgitt boligverdi (formuesgrunnlag) fra Skatteetaten må rettes til Skatteetaten.

Illustrasjon ungdommer
08. januar 2016

Ny åpningstid fra 01.01.06

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er åpen hver tirsdag fra 14.00.-16.30.
På Otta helsestasjon
Her møter du lege og helsesøster/jordmor. Helsestasjon for ungdom er et lavterskel tilbud for gutter og jenter i alderen 13 - 20 år. Ingen timebestilling.

Syklende_barn. Foto www.colourbox.com
17. november 2015

Trafikksikkerhetsprisen 2015

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid? Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerhetsprisen 2015. Organisasjoner, skoler, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres. Forslag sendes bjorn.vasaasen@vegvesen.no innen 1. desember.

26. juni 2015

Brukerundersøkelser for Sel kommune 2015

I 2015 har vi så langt gjennomført tilsammen 13 brukerundersøkelser i Sel kommune. Her kan du lese mer om brukerundersøkelsene og se resultater fra de forskjellige tjenesteområdene.

Kristin_Synstnes_500x667_cropped_275x471
23. april 2015

Kristin (9 år) vant Turmeny-konkurransen 2014

Kristin Synstnes, 9 år fra Otta ble den heldige vinneren av Turmeny-konkurransen 2014 i form av gavekort på kr 2.000. Vi gratulerer! Også denne gangen var det rekordmange som leverte inn til konkurransen. Alle barn under 15 år som var på minst 3 turmål i 2014 får tilsendt en liten premie.

19. mars 2015

Hjelp oss å forbedre digitale tjenester!

Sel kommune gjennomfører en vurdering av digitale tjenester i kommunen, og ønsker i den forbindelse innspill fra innbyggere. Vi setter stor pris på om du har mulighet til å sette av noen minutter til å besvare undersøkelsen. Dine innspill er veldig viktige for det videre arbeidet med å forbedre kommunens tjenester. Tusen takk!

02. mars 2015

Trafikksikkerheitsplan for Sel kommune 2015 – 2018

Trafikksikkerheitsplanen skal vere reiskap for kommunen til å planleggje tiltak langs kommunen sine vegar, og føre til betre sikkerheit for trafikantane.

27. februar 2015

Beklager feil på siden - vi legger om til nye sider!

Velkommen til nye sel.kommune.no

I dag, fredag 27.02, har vi lagt over til nytt design og oppsett for nettsiden vår. Den nye siden er tilpasset mobiltelefon og nettbrett.

24. februar 2015

Ny nettside for Sel kommune

I slutten av denne uka vil Sel kommune legge ut en ny versjon av nettsiden www.sel.kommune.no. Hovedpoenget med den nye siden er at den kan brukes på mobiler og nettbrett i tillegg til pc.

24. februar 2015

Søknadsfrist 1. mars

Barnehageåret 2015/2016 - oppstart fra august 2015

Vi minner om  søknadsfristen  1. mars 2015. Viktig å holde søknadsfristen for å bli med på hovedopptaket for 2015/16. Vennligst benytt søknadsskjemaet:  Barnehageplass for barnehageåret  2015/16 – søknad. Husk å oppgi ukedager, dersom det ikke søkes om full plass.

Under fylkestinget på Gjøvik 18. mars fikk Berta Ulvolden opplæringsprisen 2014
19. februar 2015

Voksenopplæringsprisen 2014 til Berta Ulvolden!

Berta Ulvolden, ansatt i Sel kommune, har fått voksenopplæringsprisen for sin innsats for å lære opp renholdere. Berta fikk prisen under fylkestinget på Gjøvik 18. mars.

11. februar 2015

Hverdagsrehabilitering - konferanse

Onsdag 11 mars kl 08.00 – 15.00 blir det arrangert konferanse i Sel kommune om Hverdagsrehabilitering. Stedet er Sel rådhus, Auditoriet. Her kan du lese programmet og finne påmeldingsinformasjon. Alle er velkommen.

06. februar 2015

Offentlig ettersyn - FRIST 20.02.15

Reguleringsplan for rundkjøring Otta vest

Statens vegvesen legger ut forslag til reguleringsplan for ny rundkjøring på Otta vest til offentlig ettersyn, jfr § 12-10 i plan- og bygningsloven. Planen er tilgjengelig på denne siden, nederst under last ned.

Musikalplakat
05. februar 2015

Musikal, musikal... 2015

Den 23. april er det klart for premiere på Musikal, musikal... 2015 i Otta kulturhus! Dette er en kavalkade over tidligere oppsetninger av Ungdomsmusikalen i Nord-Gudbrandsdal. 

Illustrasjonsbilde barn og foreldre.
03. februar 2015

Tidlig Innsats Barn I Risiko (TIBIR)

TIBIR er et tilbud fra helsestasjonen til familier med barn i alderen 3 til 12 år, der barna har utviklet, eller står i fare for å utvikle atferdsproblemer.

27. januar 2015

Kunngjøring av tilbudskonkurranse

Sel kommune ønsker å hente inn priser på anleggsmaskiner, lastebiler og grus/pukk for året 2015. Entreprenører som er interesserte, kan laste ned gjeldene dokumenter her. Frist: 16.02.15

27. januar 2015

Barnehageåret 2016/2017 - oppstart fra august 2016

Søknadsfrist: 1. februar: For barn som allerede har plass og ønsker å endre antall dager eller andre dager i samme barnehage.
Søknadsfrist: 1. mars: For nye søkere og de som søker annen barnehage.

Kommunevåpen for Vågå og Sel
21. januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing

Før jul gjennomførte Sentio Research en undersøkelse blant innbyggere i Oppland om deres meninger rundt kommunereformen. Det var Fylkesmannen i Oppland som bestilte undersøkelsen, og rapportene er nå lagt ut på nettet. 

MOT Sel besøkte kommunestyret
19. januar 2015

Kommunestyret fikk besøk av MOT Sel

I kveld fikk kommunestyret besøk av MOT Sel. Her representert ved våre flotte ungdommer som er Sigrid Setsaas, Syver Harerusten og Johanne Lindby. På bildet er også våre to dedikerte MOT informatører Elisabeth F. Lien og Jan Erik Lien. 

Kommunevåpen for Vågå og Sel
15. januar 2015

Prosjektkoordinator for kommunereformarbeidet i Vågå – Sel

Styringsgruppa for kommunereformarbeidet har forespurt Solveig Nymoen om å ta på seg oppgaven som prosjektkoordinator for arbeidet med kommunereformen.

vinter i merradalsletta
13. januar 2015

Friluftslivets år 2015

I dag, tirsdag 13. januar, åpnes Friluftslivets år 2015, og dette feires over hele landet gjennom konseptet "24 timer i friluft". Ordfører i Sel, Dag-Erik Pryhn, skal overnatte ute på Høvringen.

09. januar 2015

Trafikksikkerhetstiltak på E6 ved Selsverket

Kommunestyret i Sel, har i møte 12.12.14, sak 76/14, i henhold til pbl § 12-12 vedtatt reguleringsplan for E6 ved Selsverket. Planområdet ligger på Selsverket og omfatter først og fremst ny bru på E6 over Ula og nytt kryss mellom E6 og Verkensbakken.

Kommunevåpen for Vågå og Sel
08. januar 2015

Kommunereformen: samarbeid Sel-Vågå

Kommunestyra i Sel og Vågå har no før jul slutta seg til prosjektplanen for å utgreie ei samanslåing mellom dei to kommunane med eit vedtak – ja eller nei – seinast våren 2016. Kva er bakgrunnen for dette og kva ønskjer vi å oppnå?

07. januar 2015

Dataundervisningen starter opp igjen

Frivilligsentralen på Otta starter opp igjen med dataundervisning fredag 16. januar kl. 13.00 til 15.00. Elever fra IKT-linja er lærere og veiledere. Ta med maskina/nettbrett og kom. Etter undervisningen blir det sosial kaffespleis. For mer informasjon kontakt Kari Solberg ved frivilligsentralen.

Ole Kristian Ødegård
11. desember 2014

Ole Kristian Ødegård får Sel kommunes kulturpris for 2014

Driftsutvalget i Sel tildelte i møte 8. desember årets kulturpris til ildsjel og kulturformidler Ole Kristian Ødegård fra Heidal. Han får prisen m.a. for sitt arbeid med Jo Gjende,

03. desember 2014

Gjelder fra 01.01.15

Nye åpningstider for NAV Sel

Ny åpningstid for NAV Sel er kl.10 - 14
Gjeldende fra 1.1.2015.
Den nye åpningstiden ble besluttet av NAV partnerskapet (stat og kommune) i møte 5.11.2014.

01. desember 2014

Brukerundersøkelser for Sel kommune 2014

I 2014 har vi gjennomført tilsammen 16 brukerundersøkelser i Sel kommune. Her kan du lese mer om brukerundersøkelsene og se resultater fra de forskjellige tjenesteområdene.

26. november 2014

Gruppetrening med fysioterapeuter våren 2015

Nå kan du melde deg på gruppetreningene til Rehabiliteringstjenesten i Sel. Det er flere ulike treningsgrupper, og fristen for påmelding er 19.12.14. Ved stor pågang vil nye deltakere prioriteres.

Skiløype
20. november 2014

Tilskudd til løypepreparering

Frist for å søke om tilskudd til løypepreparering for sesongen 2014/2015 er 5. desember 2014. Søknad sendes til Sel kommune.

Haug med ved
19. november 2014

Aktivitetssenteret selger ved

Aktivitetssenteret selger ved i 60 liters sekker (furu) for kr 35 pr sekk. Lageret begynner å bli fullt og arbeidsgjengen trenger plass for å kunne fortsette produksjonen. For bestilling ring 954 14 582.