A A A
Forsiden»Nyheter

Nyheter

Skiløype
17. oktober 2016

Tilskudd til løypekjøring for sesongen 2016/2017

Driftsutvalget i Sel vedtok 10.10.16 sak 37 nye retningslinjer for tilskudd til løypekjøring.
Den ordinære fristen (01.11.) er for denne søknadsomgangen utvidet til 15.11. Søknad sendes postmottak@sel.kommune.no eller pr post til Sel kommune, Botten Hansensgt. 9, 2670 Otta. De som søkte i fjor har fått brev/mail om dette.

Skjema og retningslinjer finner du her under bokstave L.

11. oktober 2016

NGLMS - vertskommuneavtale

Kommunene Sel, Skjåk, Lom, Vågå, Dovre og Lesja har inngått ny vertskommuneavtale for drift av Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter (NGLMS) gjeldende fra 01.01.2015. Hele avtalen kan du lese her.

08. mars 2016

Sel kommunestyre

Illustrasjon ungdommer
08. januar 2016

Ny åpningstid fra 01.01.16

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er åpen hver tirsdag fra 14.00.-16.30.
På Otta helsestasjon
Her møter du lege og helsesøster/jordmor. Helsestasjon for ungdom er et lavterskel tilbud for gutter og jenter i alderen 13 - 20 år. Ingen timebestilling.

Syklende_barn. Foto www.colourbox.com
17. november 2015

Trafikksikkerhetsprisen 2015

Kjenner du noen som gjør en ekstra innsats for forebyggende trafikksikkerhetsarbeid? Oppland fylkes trafikksikkerhetsutvalg (FTU) skal dele ut Trafikksikkerhetsprisen 2015. Organisasjoner, skoler, foreninger og enkeltpersoner i Oppland kan nomineres. Forslag sendes bjorn.vasaasen@vegvesen.no innen 1. desember.

02. mars 2015

Trafikksikkerheitsplan for Sel kommune 2015 – 2018

Trafikksikkerheitsplanen skal vere reiskap for kommunen til å planleggje tiltak langs kommunen sine vegar, og føre til betre sikkerheit for trafikantane.

24. februar 2015

Ny nettside for Sel kommune

I slutten av denne uka vil Sel kommune legge ut en ny versjon av nettsiden www.sel.kommune.no. Hovedpoenget med den nye siden er at den kan brukes på mobiler og nettbrett i tillegg til pc.

24. februar 2015

Søknadsfrist 1. mars

Barnehageåret 2015/2016 - oppstart fra august 2015

Vi minner om  søknadsfristen  1. mars 2015. Viktig å holde søknadsfristen for å bli med på hovedopptaket for 2015/16. Vennligst benytt søknadsskjemaet:  Barnehageplass for barnehageåret  2015/16 – søknad. Husk å oppgi ukedager, dersom det ikke søkes om full plass.

11. februar 2015

Hverdagsrehabilitering - konferanse

Onsdag 11 mars kl 08.00 – 15.00 blir det arrangert konferanse i Sel kommune om Hverdagsrehabilitering. Stedet er Sel rådhus, Auditoriet. Her kan du lese programmet og finne påmeldingsinformasjon. Alle er velkommen.

27. januar 2015

Kunngjøring av tilbudskonkurranse

Sel kommune ønsker å hente inn priser på anleggsmaskiner, lastebiler og grus/pukk for året 2015. Entreprenører som er interesserte, kan laste ned gjeldene dokumenter her. Frist: 16.02.15

27. januar 2015

Barnehageåret 2016/2017 - oppstart fra august 2016

Søknadsfrist: 1. februar: For barn som allerede har plass og ønsker å endre antall dager eller andre dager i samme barnehage.
Søknadsfrist: 1. mars: For nye søkere og de som søker annen barnehage.

Kommunevåpen for Vågå og Sel
21. januar 2015

Innbyggerundersøkelse om kommunesammenslåing

Før jul gjennomførte Sentio Research en undersøkelse blant innbyggere i Oppland om deres meninger rundt kommunereformen. Det var Fylkesmannen i Oppland som bestilte undersøkelsen, og rapportene er nå lagt ut på nettet. 

MOT Sel besøkte kommunestyret
19. januar 2015

Kommunestyret fikk besøk av MOT Sel

I kveld fikk kommunestyret besøk av MOT Sel. Her representert ved våre flotte ungdommer som er Sigrid Setsaas, Syver Harerusten og Johanne Lindby. På bildet er også våre to dedikerte MOT informatører Elisabeth F. Lien og Jan Erik Lien. 

Kommunevåpen for Vågå og Sel
15. januar 2015

Prosjektkoordinator for kommunereformarbeidet i Vågå – Sel

Styringsgruppa for kommunereformarbeidet har forespurt Solveig Nymoen om å ta på seg oppgaven som prosjektkoordinator for arbeidet med kommunereformen.

vinter i merradalsletta
13. januar 2015

Friluftslivets år 2015

I dag, tirsdag 13. januar, åpnes Friluftslivets år 2015, og dette feires over hele landet gjennom konseptet "24 timer i friluft". Ordfører i Sel, Dag-Erik Pryhn, skal overnatte ute på Høvringen.

09. januar 2015

Trafikksikkerhetstiltak på E6 ved Selsverket

Kommunestyret i Sel, har i møte 12.12.14, sak 76/14, i henhold til pbl § 12-12 vedtatt reguleringsplan for E6 ved Selsverket. Planområdet ligger på Selsverket og omfatter først og fremst ny bru på E6 over Ula og nytt kryss mellom E6 og Verkensbakken.

Kommunevåpen for Vågå og Sel
08. januar 2015

Kommunereformen: samarbeid Sel-Vågå

Kommunestyra i Sel og Vågå har no før jul slutta seg til prosjektplanen for å utgreie ei samanslåing mellom dei to kommunane med eit vedtak – ja eller nei – seinast våren 2016. Kva er bakgrunnen for dette og kva ønskjer vi å oppnå?

07. januar 2015

Dataundervisningen starter opp igjen

Frivilligsentralen på Otta starter opp igjen med dataundervisning fredag 16. januar kl. 13.00 til 15.00. Elever fra IKT-linja er lærere og veiledere. Ta med maskina/nettbrett og kom. Etter undervisningen blir det sosial kaffespleis. For mer informasjon kontakt Kari Solberg ved frivilligsentralen.

Ole Kristian Ødegård
11. desember 2014

Ole Kristian Ødegård får Sel kommunes kulturpris for 2014

Driftsutvalget i Sel tildelte i møte 8. desember årets kulturpris til ildsjel og kulturformidler Ole Kristian Ødegård fra Heidal. Han får prisen m.a. for sitt arbeid med Jo Gjende,

03. desember 2014

Gjelder fra 01.01.15

Nye åpningstider for NAV Sel

Ny åpningstid for NAV Sel er kl.10 - 14
Gjeldende fra 1.1.2015.
Den nye åpningstiden ble besluttet av NAV partnerskapet (stat og kommune) i møte 5.11.2014.

01. desember 2014

Brukerundersøkelser for Sel kommune 2014

I 2014 har vi gjennomført tilsammen 16 brukerundersøkelser i Sel kommune. Her kan du lese mer om brukerundersøkelsene og se resultater fra de forskjellige tjenesteområdene.

Haug med ved
19. november 2014

Aktivitetssenteret selger ved

Aktivitetssenteret selger ved i 60 liters sekker (furu) for kr 35 pr sekk. Lageret begynner å bli fullt og arbeidsgjengen trenger plass for å kunne fortsette produksjonen. For bestilling ring 954 14 582.

Bilde av et nettbrett
19. november 2014

E-bokutlån i Oppland!

Nå kan du låne e-bøker hos Sel bibliotek! Vi håper mange vil teste ut det nye tilbudet.

Sel tildelt Fornyingsprisen 2014
05. november 2014

Sel tildelt Fornyingsprisen for 2014

Sel kommune ble tirsdag 4. november tildelt Fylkesmannens fornyingspris for 2014 for nytenkende og systematisk arbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap.

03. november 2014

Nytt kontonummer for betaling av kommunale regninger

Sel kommune har oppretta nytt bankkontonummer for betaling av kommunale regninger. Det nye nummeret krever bruk av KID-nummer. Det blir ingen endring for de som har e-faktura og avtalegiro, de trenger ikke foreta seg noe. De som får faktura pr. post, må bruke det nye nummeret og KID. Sel kommune oppfordrer sine kunder til å inngå avtaler om e-faktura og/eller avtalegiro. Her kan du selv melde fra hvilken betalingsform du ønsker.

Kvello-modellen inn i barnehagene i Sel
30. oktober 2014

Kvello-modellen til Sel

40 personer fra Sel har vært på kurs med Øyvind Kvello denne uken for å lære om hvordan barn kan få tidlig hjelp.

30. oktober 2014

Kommunale avgifter termin 2

Vi minner om at årlig renovasjonsavgift for hytte/seter og eiendomsskatt med årlig beløp på under kr 600,- faktureres i sin helhet på termin 2

24. oktober 2014

Visittider ved NGLMS sengeavdelingen

For å ivareta pasientenes behov for ro, pleie og behandling, er det nå innført følgende visittider ved sengeavdelingen:
Formiddag: kl 12.00 - 13.30
Ettermiddag: kl 16.30 - 20.00
For pårørende/besøk  som kommer langveisfra, eller ved spesielle behov, er det selvsagt mulig å avtale besøk utenom visittidene. Ta i så fall direkte kontakt med sengeavdelingen på tlf 61700895

20. oktober 2014

TV-aksjonen 2014 - utrolig bra resultat!

I Oppland er det så langt samlet inn 8.766.694 kroner i årets TV-aksjon. Dette innebærer at vi i Oppland har bidratt til å gi 87.100 mennesker friskt og rent vann resten av livet!

Trekning_kommunequiz_martna2014
29. september 2014

Vinnere av kommunequiz på Ottamartnan

Vi GRATULERER Torill Sperre og Bård Hasz som vinnere av vår kommunequiz under Ottamartnan! Det var i alt ca 350 personer som svarte på konkurransen og vinnerskjemaet ble trekt ut blant alle som deltok.