Otta flybilde
Nasjonalpark Kommune
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A
Team Sel

Bli med på Team Sel!

NasjonalparkSKriket 2014

25.08.14

Etter stor suksess i 2012, går vi i gang med ett nytt Kor-slag. Team Sel starter opp tirsdag den 26.august kl. 19.00, i auditoriet på Otta ungdomsskole. Dirigent er Pål Svindland. For spørsmål eller andre henvendelser, kontakt jertru.stallvik@sel.kommune.no, tlf: 48 00 56 05.

Gruppetrening med fysioterapeuter

22.08.14

Nå kan du melde deg på ulike gruppetreninger. Her kan du se oversikt over alle grupper med priser og påmeldingsinformasjon.

Norskopplæring

20.08.14

Otta Læringssenter starter norskkurs 8. september, for nybegynnere (A1-A2), viderekomne (A2-B1) og elver med høyere nivå (B2).
Påmeldingsfrist 29. august 2014

Illustrasjon_bedrekommune

Vi trenger dine tilbakemeldinger!

19.08.14

Vi gjennomfører nå brukerundersøkelser for flere av våre tjenester i Sel kommune. Undersøkelsene vil gi oss et bilde på hva vi er gode på i dag, og hva vi kan bli bedre på i fremtiden.

Regionalt miljøtilskudd i landbruket

18.08.14

Fristen for å søke regionalt miljøtilskudd i landbruket er 20. august. Les mer og se veileder her.

Lokaler til leie

18.08.14

Sel kommune har ledige lokaler i Johan Nygårdsgate 17 A. Arealet er på 120 m2 og ligger på gateplan. Interesserte kan henvende seg til Sel kommune/ Kommunal eiendom. Tlf: 61 70 07 00

Renovasjonssekker for 2015

14.08.14

Frist for å endre på abonnementet for 2015 er 01.09.14

Ledige barnehageplasser - fra barnehageåret 2014/2015

12.08.14

Det er fortsatt ledige plasser i noen av barnehagene i Sel kommune. Søknadsfristen er 22.08.14.

Tilbud til pårørende til personer med demens

31.07.14

Sel demensforening setter høsten 2014 i gang med Pårørendeskole. Dette er et tilbud til deg som er pårørende til personer med kognitiv svikt/demenssykdom. Kurset vil foregå på Frivilligsentralen hver torsdagkveld i oktober. Opplegget er et samarbeid med Sykehuset Innlandet og Sel kommune. Påmelding innen 19. september. Du kan melde deg på her. 

Kommuneplan for Sel kommune 2014 - 2025

29.07.14

Vi minner om utvida høringsfrist som er satt til 1. september. Planutkastet omfatter hele kommunen og inneholder forslag til nye boligområder, områder for  fritidsbebyggelse, nye råstoffområder, områder for fritids- og turistformål og næringsareal, areal for kirkegårdsutvidelse og parkeringsplass og ny gravlund med mer. Utkastet inneholder også forslag til nye planbestemmelser. Her kan du lese hele plandokumentet.

Gjengroing på Mysusæter

24.07.14

Gjengroing av kulturlandskapet er en generell utfordring som berører bl.a. Mysusæter. Her er kommunen eier av en utmarksteig mellom Ula elv og Berget. Sel kommune vil utfordre alle hytteeiere i området til å bidra til at skogen tynnes ut på kommunens eiendom. Alle som ønsker å hogge egen ved kan ta kontakt med Sel kommune ved Per Arvid Bragelien, tlf 900 50 899.

Fiskekonkurranse_Foto_Petter Ulen

Vinn fiskeutstyr for 50 000

21.07.14

Delta i konkurransen og du kan vinne fiskeutstyr for flere tusen kroner. Husk også at Fjellstyrene gir fiskegaranti i sommer. Les mer på nettsidene til Sel fjellstyre.

Pilegrimsleden gjennom Rosten åpnet igjen

16.07.14

Pilegrimsleden er nå åpnet igjen for ferdsel gjennom Rosten i Sel. Folk fra Sel historielag i tillegg til frivillige fra Sel har laget nye trapper og bru som gikk tapt i brannen tidligere i juli. Sel kommune takker arbeidslaget for godt utført arbeid..

Jakt og fiske kart

Nytt jakt- og fiskekart for Sel, Nord-Fron og Sør-Fron

15.07.14

Kartet inneholder informasjon om jakt- og fiskemulighetene i disse områdene, samt grenser for de ulike grunneierlag, statsallmenninger m.m. Les mer om hvordan du kan få tak i kartet her.

Det utbrendt området i Rosten

Fortsatt vakthold i Rosten

11.07.14

Branninnsatsen i Rosten ble formelt avslutta onsdag ettermiddag etter grundig gjennomgang av brannområdet. Det ble da ansett at faren for oppblussing var minimal.

Vedtatt reguleringsendring:

E6 Nord-Fron grense til Bredevangen

09.07.14

Kommunestyret i Sel har i møte 23.06.14, sak 41/14, i henhold til pbl § 12-12 vedtatt reguleringsendring for ny E6 i kryssområdet på Sjoa.

Mannskapet får sine siste instruktser før neste arbeidsøkt

Etterslukking og vakthold i Rosten fortsetter

07.07.14

Brannsjef i Sel, Tom Are Nilstad, er fortsatt på plass ved brannstedet med mannskap på 20 personer. Det er 4 fra brannvesenet og 16 fra sivilforsvaret som deltar i arbeidet nå i ettermiddag.

Kontinuerlig arbeid med å fjerne rotter

07.07.14

Skadedyrsaneringsfirmaet driver fortsatt kontinuerlig arbeid med å redusere omfanget av rottene som holder til i området til Nordalen Miljø AS på Sandbumoen. Det er uvisst hvor lang tid dette arbeidet vil ta. Det er også observert rotter ulike steder ellers på Sandbumoen, og Sel kommune har fått flere spørsmål om hva den enkelte beboer kan gjøre for å forebygge at rottene etablerer seg.

NAV Sel - åpningstider

04.07.14

Mandag  kl. 09:00 – 15:00
Tirsdag   kl. 10:00 – 15:00
Onsdag  kl. 10:00 – 15:00
Torsdag  kl. 09:00 – 15:00
Fredag   kl. 09:00 – 15:00

Helsestasjonen i sommer

04.07.14

Åpen helsestasjon i sommer hver tirsdag 12-14.
Helsestasjon for ungdom er stengt i skoleferien, dersom du som ungdom har behov for hjelp kan du henvende seg på helsestasjonen.

Kvalifiseringsprogrammet for opplæring og arbeidstrening

02.07.14

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Oppdatering - bekjempelse av rotter på Sandbumoen

01.07.14

Skadedyrfirmaet Anticimex rapporterer at det fanges rotter kontinuerlig på anlegget til Norddalen Miljø på Sandbumoen.

Bente Krogsæter er ny rektor ved Otta skole fra 1. august

Bente Krogsæter er ny rektor ved Otta skole

01.07.14

Ny rektor ved Otta skole fra 1. august, er Bente Krogsæter, som gleder seg til å være med å utvikle Otta skole videre.

Bandtvang i perioden 1. april - 15. oktober

30.06.14

For å sikre velferda til husdyr som går på beite og viltet, er det viktig at alle hundeeigarar respekter at hundar skal vere i band eller forsvarleg inngjerda eller innestengt.

Ny virksomhetsleder på NGLMS, Otta.

26.06.14

Hilde Reitan fra Vågå er tilsatt som ny virksomhetsleder på NGLMS på Otta. Hun starter i stillingen 01.09.2014.

Informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitesesongen 2014

20.06.14

Statens naturoppsyn og Fylkesmannen i Oppland, har laget en informasjonsbrosjyre om rovvilt og beitedyr. Brosjyren er sendt ut til 1500 mottakere i Oppland. Du kan laste ned brosjyren på nettsiden til Fylkesmannen i Oppland.

Forsikring mot skadedyrødeleggelser

19.06.14

Sel kommune har fått flere henvendelser fra beboere på Sandbumoen om hvordan skader, som kan være påført av skadedyr, på deres eiendom/hus/bil m.m skal håndteres.

Fjerning av rotter på Sandbumoen igangsettes i dag

18.06.14

I løpet av morgentimene onsdag 18.06, vil det bli plassert ut feller som skal fange rottene som holder til inne på området til Nordalen Miljø på Sandbumoen. Det brukes ikke gift i skadedyrbekjempelsen, heller ikke feller som kan utgjøre risiko for husdyr i nærområdet.

Høydebassenget på Sandbumoen er hermetisk lukket

17.06.14

Vi har fått forespørsel fra publikum om rotter kan komme seg inn i høydebassenget, og dermed forurense drikkevannet på Sandbumoen. Virksomhetsleder ved teknisk drift i Sel kommune, Bjørn Aabakken, sier at dette er fysisk umulig da bassenget er hermetisk lukket. Folk trenger derfor ikke bekymre seg for drikkevannet fra høydebassenget.

Bekjempelse av rotter på Sandbumoen

17.06.14

Sel kommune har nå rekvirert Anticimex, som er et godkjent firma for skadedyrbekjempelse, til Sandbumoen. Arbeidet vil bli igangsatt i dag, tiltaksplan for bekjempelse av rottene både på kort og lang sikt vil bli utarbeidet av Anticimex.