A A A

Nye gebyr i Sel og Vågå for jordlovsbehandling og konsesjonsbehandling

Her finn du reglar for nye gebyr i Sel og Vågå for jordlovsbehandling og konsesjonsbehandling.

Tidlegare i Sel og Vågå:

Kostnadar Saker etter jordlova kostar kr 750,- pr sak.

Konsesjonssaker kostar 3 promille av overdragingssum av første millionen og 2 promille av dei neste millionane, minimum kr 750,- og maksimum kr 15.000,- pr sak.

 

Nytt i Sel og Vågå

• Gebyr for søknadar om delingssamtykke etter ”lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 § 12”, som blir vedtatt administrativt, blir fastsett til kr. 1 250,-

• For andre saker om delingssamtykke etter ”lov om jord av 12. mai 1995 nr. 23 § 12”, blir gebyret fastsett til kr 2 000,-

• Gebyr for søknadar om konsesjon etter ”lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 1 og §3”, som blir vedtatt administrativt, blir fastsett til kr. 2 500,-

• For andre saker om konsesjon etter ”lov av 28. november 2003 nr. 98 om konsesjon ved erverv av fast eiendom (konsesjonsloven) mv. § 1 og §3”, blir gebyret fastsett til kr. 5000,-

Tips en venn Skriv ut