A A A
Illustrasjons bilde av E6 vegen til framtida

Ny film: E6 er vegen til framtida

- Ny E6 er helt avgjørende for at vi fortsatt skal ha gode samfunn å leve i. Det er vegen til framtida, sier ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn.

Ny og trafikksikker E6 i Gudbrandsdalen har vært planlagt i mer enn 40 år. Omsider er bygginga i gang – og nå er den lange forhistoria dokumentert i den nye filmen «Vegen til framtida». Den nye filmen setter fokus på bakgrunnen for at den etterlengta vegutbgginga nå endelig er kommet i gang.

Manglende politisk vilje
Den første planen for den nye vegen var klar allerede på slutten av 60-tallet. Men prosessen stoppa opp på grunn av manglende politisk vilje, og ved årtusenskiftet hadde E6 i Gudbrandsdalen fortsatt ikke kommet inn på lista over prioriterte samferdselsprosjekt her i landet. Men så snudde stemninga, og ny E6 ble av mange løfta fram som et viktig trafikksikkerhetsprosjekt grunnet svært mange dødsulykker. Denne delen av E6 er en av vegstrekningene med størst ulykkesrisiko de siste 20 årene her i landet. Filmen «Vegen til framtida» dokumenterer både de alvorlige ulykkene og hva som foregikk i kulissene på denne tida.

Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn
- Det er viktig for oss å komme i gang nå, etter så mange år med planlegging og forberedelser. Vi har oppsummert hovedmålene i et slagord: Tryggere E6 - triveligere lokalsamfunn. Det sier ganske mye. Det handler om miljø, og det handler om trafikksikkerhet. Vi gir tettstedene tilbake til lokalbefolkninga. Nå skal det bli hyggeligere å bo der, sier Statens vegvesens prosjektleder for E6- utbygginga i Gudbrandsdalen, Øyvind Moshagen.

Vegen ferdig i 2016
Det er nå byggeaktivitet langs nesten hele den 18 kilometer lange veglinja mellom Frya og Vinstra. I januar 2014 er det byggestart på strekninga Vinstra-Sjoa, men allerede nå er det utført et betydelig forberedende arbeid på denne strekningen slik at en skal komme raskt i gang med blant anna Teigkamptunnelen neste år. Høsten 2016 står nyvegen ferdig på hele strekninga.

- Det at vi nå får en ny veg mener jeg er helt avgjørende for at vi skal kunne jobbe for å videreutvikle lokalsamfunnene våre, både for folk og næringsliv. Jeg har valgt å sammenligne ny E6 med bygginga av jernbanen før og etter år 1900, sier Pryhn.

Kontakt:
Øyvind Moshagen, prosjektleder E6 Biri-Otta: tlf 992 43 558

Her kan du se filmen som ligger på nettstedet Youtube.
 

Tips en venn Skriv ut