A A A

Kl.14.47 i dag onsdag varslar NVE om nedgradering til gult i flomvarsel

NVE nedgraderer til gult for vårt område

For vår kommune betyr det at vi framleis følgjer med på vassdrag, varslingar og værmeldingar framover.  Generelt blir gult nivå beskrive slik av NVE:

Aktsomhetsnivå gult (2)Aktsomhetsnivå 2 - gul

  • Det anbefales at lokale beredskapsaktører (kommunen) følger med på oppdateringer på varsom.no og vurderer behov for beredskap. Vær oppmerksom på værforhold og følg med på værprognoser.
  • Forebyggende tiltak som rensing av dreneringsveier i spesielt utsatte områder anbefales i forkant. 
  • Vær spesielt oppmerksom på områder i kommunen som erfaringsmessig får problemer når det er flom. 
  • Det kan forekomme store flomskader lokalt på grunn av spesielt intens nedbør og/eller snøsmelting. Is og tele kan forsterke dette.
Tips en venn Skriv ut