A A A

Nødnettet er tatt i bruk 3.mars 2014

Nytt nødnett ble tatt i bruk 3. mars. Den nye teknologien legger til rette for bedre samhandling i helsetjenesten og enklere samarbeid mellom brann, politi og hesetjenesten. Legevakt for publikum er hele døgnet alle dager i året tlf: 617 00 800, og som før ringer vi 113 når det haster. For timebestilling hos lege tar vi som før kontakt med vårt eget legekontor.

Nødnett for helsetjenesten i kommunene Skjåk, Lom, Vågå, Sel, Dovre, Lesja, Sør-Fron og Nord-Fron åpnet 3. mars 2014.

Nødnettet er den nye sambandsløsningen for brann, politi og helsetjenesten som er under nasjonal utbygging. Nødnettet skal erstatte det analoge helseradionettet.

Det er Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter(NGLMS) v/ legevaktsentralen som har ansvaret for drift og koordinering av nødnett helse til disse kommunene.

Fra 3. mars vil all henvendelse fra publikum om øyeblikkelig hjelp til legevakt for disse kommunene bli rutet til legevaktsentralen v/NGLMS hele døgnet -
til telefonnummer:  617 00 800.  

Publikum som ringer for å be om øyeblikkelig hjelp vil heretter få snakke med og bli henvist til riktig vaktlege fra ansatte ved legevaktsentralen - hele døgnet alle dager i året.

Telefonnummer som tidligere er blitt benyttet til dette formålet direkte til legekontorene på dagtid vil en tid fremover bli viderekoblet til 617 00 800 – inntil publikum har fått tilstrekkelig informasjon om endringene – og er blitt vant til å bruke 617 00 800 hele døgnet.

Publikum ringer som før 113 når det haster.
 
Med nødnett får helsetjenesten et robust, fleksibelt og avlytningssikret kommunikasjonsnett med god dekning og talekvalitet. Den nye teknologien legger til rette for bedre samhandling i helsetjenesten og styrket samvirke med de andre nødetatene.

Her finner du mer informasjon om nødnettet

Tips en venn Skriv ut