A A A
Forsiden/Tema/Næringsliv/Næringsfond

Næringsfond

10. oktober 2012

Kommunalt næringsfond i Sel kommune(pdf-fil)

Her kan du laste ned (pdf-fil) vedtekter som gjelder kommunalt næringsfond i Sel kommune. Dette gjelder den årlige tildelingen av midler fra statsbudsjettet kap 550 post 61 Kommunalt næringsfond, som blir utdelt via Oppland fylkeskommune.

23. desember 2009

Næringsfond - oversikt

Konsesjonskraftfondet

De årlige inntektene fra konsesjonsavgifter og de årlige driftsinntektene fra salg av konsesjonskraft inntektsføres i kommunens driftsbudsjett, og avsettes i årsoppgjøret til konsesjonskraftfondet. Dette er et bundet driftsfond med egne vedtekter. Vedtektene ble sist revidert i oktober 2004. Formannskapet er fondsstyre. Formålet med konsesjonskraftfondet er kommunalt tiltaksarbeid, grunnlagsinvesteringer og nærings- og utviklingstiltak innen landbruk. At det er et bundet driftsfond tilsier at fondet bare kan nyttes til vedtektsfestede formål. I 2014 ble det avsatt kr. 558.525,- til konsesjonskraftfondet, i 2015 var avsetningen på kr. 578.054,-.

Vedtekter for Konsesjonskraftfondet (pdf)

Sjoafondet

I etterkant av at Sjoa elv ble varig vernet mot kraftutbygging, ble det utbetalt en engangs/billighetserstatning til hver av kommunene Sel og Vågå på 10 mill. kr. Denne grunnkapitalen er fondskapital i Sjoafondet. Dette er et bundet driftsfond med egne vedtekter. Vedtektene ble sist revidert i oktober 2004. Formannskapet er fondsstyre. Formålet med Sjoafondet er å nytte avkastningen av grunnkapitalen til kommunale og private næringsformål. Grunnkapitalen skal ikke brukes, unntak er utlån i gitte tilfelle.

Vedtekter for Sjoafondet (pdf)

 

Vedtekter for Utviklingsfondet (pdf)

Vedtekter_kommunalt_naeringsfond_Sel.kommune.(pdf)