A A A
Forsiden/Tema/Samfunnsplanlegging/Prosjekt Otta som regionsenter
Skisse Mostugugata og parken

Nå skjer det i Mostugugata!

I opparbeidelsen av Mostugugata vektlegges universell utforming. Med bakgrunn i dette blir arealet hvor det i dag er parkering inn mot parken, tatt i bruk til bedre opparbeidet gangareal, som en tryggere forbindelse til Skulegata.

For å utnytte arealet mellom fortau og parken, åpnes parken opp ved å erstatte deler av eksisterende mur med en sittetrapp i skiferblokk. Det tilrettelegges dessuten med lys, benker og planter. I henhold til planen for opparbeidelse av Mostugugata blir det videre opparbeidet gateparkering integrert med grøntstrukturen på østsiden av gata.

FERDSEL - universell utforming av Mostugugata og Skulegata. Her kan du se hva som blir gjort (pdf)

 

Her ser du hvordan det blir med åpning fra Mostugugata og inn i Parken:

Fargeskisser Mostugugt Park NY SKRIFT.jpg

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut