A A A
Forsiden/Tema/Skole og utdanning/Skoler i Sel/Sel skule/Råd og utvalg

Møteplan foreldreutvalg 2017-18

 

Utval

Tidspunkt

Tema

Merknad/dato

FAU

Midt i september

Konstituering

20. september

KFU

Sist i september

Konstituering

 

SU/SMU

Konstituering, møteplan for året, saker ein skal og vil jobbe med. Verksemdsplanen for skulen.

28. september

(ny dato kjem)

FAU

12. oktober

Halloween-fest, plan for foreldreundersøking

 

SU

Midt i november

Budsjett og mål for verksemda.

 

SMU

Klassetrivsel- og elevundersøkinga.

 

FAU

?

 

 

SU

Midt i februar

Årsmelding for verksemda. Revisjon av handlingsplan mot krenkjande åtferd, ordensreglane, trafikksikkerheitsplanen.

 

SMU

Midt i februar

Gjennomgang av elev- og klassetrivselsundersøkingane.

 

FAU?

 

 

 

SU

April/mai

Verksemdsplanen for skulen.

 

SMU

Handlingsplan for godt skulemiljø.

 

Tips en venn Skriv ut