Midlertidige lederendringer innen helse- og omsorg

I forbindelse med at kommunalsjef Steinar Løsnesløkken og konstituert leder for Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter Hilde Holtesmo slutter i Sel kommune 1.juni, er det foretatt noen midlertidige lederendringer.

På rådmannsnivå vil rådmann Kaija Eide Drønen være ansvarlig kontaktperson og personalansvarlig for virksomhetslederne innen helse og omsorg.

Når det gjelder Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter, er Rita Randen konstituert som virksomhetsleder fra 1.juni og fram til ny leder er på plass. Rita kommer fra stillingen som virksomhetsleder for tjenester for funksjonshemmede, og har lang og allsidig erfaring fra ledelse og administrasjon innen helse- og omsorgsektoren.

Ingrid M. Bakken vikarierer som virksomhetsleder innenfor tjenester for funksjonshemmede, inn til Randen gjeninntrer i stillingen. Bakken er i dag avdelingsleder innenfor samme virksomhet.

Rekrutteringsprosessen både for stillingen som kommunalsjef og virksomhetsleder ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter er satt i gang.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 31. mai 2016 av Anders Teigen | Oppdatert 31. mai 2016