A A A
Forsiden/Tema/Samfunnssikkerhet og beredskap/Sel brannvesen/Melding om overnatting

Overnatting - melding om

Dette skjemaet er til bruk for å varsle brannvesenet om overnatting på skoler, barnehager og andre steder som ikke normalt er brukt til overnatting. Alle felt er obligatoriske. Melding sendes minimum 2 uker før overnatting skal skje
Overnattingen er avklart med brannvernleder/ daglig leder*


Tekniske opplysninger om stedet
Brannalarmanlegg*
Seriekoblede røykvaslere*
Røykvasler(e)*
Sprinkler*
Nødlys*
Brannalarmanlegg*

Tips en venn Skriv ut