Med MOT som lederfilosofi

Sel kommune er valgt ut og har takket ja til å være MOT-pilot, som en av fire andre kommuner i landet. Sel har vært MOT-kommune i mange år, og å være MOT-pilot innebærer at den kommunale organisasjonen sammen med representanter fra næringsliv, idrettslag, ungdomsråd og andre kan bidra i å videreutvikle kommunen og lokalsamfunnet med MOT-filosofien som felles plattform.

MOT - leder Atle Vårvik kommer til Sel i mai og skal holde inspirasjonsforedrag om MOT-arbeid i kommunene:
Foredraget inspirerer til hvordan vi kan bygge mennesker og styrke motet til både oss selv og andre. Hvorfor det viktig å vise mot? Hva gjør det for den enkelte, for en gruppe og for et lokalsamfunn når det utvises mot? Foredraget er for alle, og er et godt verktøy og virkemiddel for hvordan Sel som lokalsamfunn kan løftes til nye høyder. Foredraget skal hjelpe Sel til å skape en felles forståelse for hvordan skape et trygt og modig lokalsamfunn.

Punkter som er viktig for et lokalsamfunn å være enda mer i forkant på i fremtiden er:
- Læreren som samfunnsbygger
- På hvilken måte skaper sosiale medier skjøre og sårbare barn, ungdom og voksne?
- Hvorfor er det viktig med flere nettverk for den enkelte for å bli robust og trygg?
- Skaper bevegelsesglede (aktivitet) blant unge og voksne et enda mer robust lokalsamfunn? Hvordan styrke et enda mer "Aktivt MOT" hos enda flere?
- Hvorfor er bevissthet rundt sunn personlig økonomi og forbruk blant ungdom viktig for å skape trygge og robuste lokalsamfunn?
- Hvordan styrke og gi mot og "kred" til unge "nerder" (det være seg matte, musikk, idrett, data)? Hva gjør det med et lokalsamfunn når "nerder" får lov til å blomstre?

Det blir spennende å lære mer om MOT-arbeid og hvordan vi kan bruke denne måten å tenke og jobbe på til å utvikle kommunen og lokalsammfunnet i Sel.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 29. april 2014 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 29. april 2014