328092634984186235950433

Matematikk

Link til side for minoritetspåklige elever - http://morsmal.no/6373-matematikkbegreper-pa-nynorsk 

Matematikkvansker – utfordringer og tiltak, av Marianne Akselsdotter - http://utdanningsforskning.no/artikler/matematikkvansker--utfordringer-og-tiltak/

Matematikksenteret - Innføring av nye begreper

Liste over sentrale omgrep - Sjå liste her PDF document ODT document

Liste over sentrale omgrep - Liste som kan kryssast av PDF document ODT document

Artikkel om matematikkvansker, skrevet av Marit Holm UIO -Matematikkvansker

Å stimulere og videreutvikle barns nysgjerrighet i matematikk/antall, rom, form. Denne presentasjonen er laget av realfagsatsing, Vestre Toten kommune

 

Tips en venn Skriv ut