A A A
Forsiden/Tema/Samfunnsplanlegging

Lovlighetskontroll kommuneplanens arealdel

Det vises til klagen framsatt av kommunestyremedlemmer i etterkant av kommunestyrets vedtak av ny arealplan i juni 2016. Klagen er behandlet av Fylkesmannen i Hedmark ettersom Fylkesmannen i Oppland anså seg selv som inhabil i saken.
 
FM i Hedmark har nå behandlet klagen – se brev (pdf). Klagerne gis ikke medhold.

Tips en venn Skriv ut