A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Legevakt

Generelt

Beskrivelse

Kommunen har legevakt som skal dekke behovet for øyeblikkelig hjelp. Du kontakter legevakten når det ikke er mulig å få kontakt med fastlegen.

Legevakta i Nord-Gudbrandsdal

Åpningstid: Hverdag: kl. 16.00 – 08.00
Helg/helligdag: Hele døgnet.
Telefon: 116117

I kontortid hverdager kl. 08-16 skal fastlege eller det kommunale legekontor kontaktes!

Bruk legevakta riktig.
Legevaktas oppgaver er å behandle tilstander som trenger øyeblikkelig hjelp, det vil si akutt sykdom og skader eller alvorlig forverring av sykdom der behandling ikke kan eller bør utsettes til kontortid.

Ring legevaktsentralen før du kommer.
Du treffer alltid helsepersonell som vurderer hvilken hjelp og skyss du behøver – også før du kommer til legevakta.

Særskilt for kommunene Lom og Skjåk, Dovre og Lesja
Lokal lege i beredskap som kan tilkalles av legevakten og AMK ved livstruende tilstander hvor utrykningstiden anses kritisk.

Ved livstruende tilstander: kontakt AMK: 113

Målgruppe

Alle som oppholder seg i kommunen

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Pasient og tolk. En brosjyre om tolk i helsetjenesten
Håndbok om helse- og omsorgstjenesten i kommunen

Partnere

Legevakt på Nord-Gudbrandsdal Lokalmedisinske Senter, Otta.

Telefon: 116117

Legevaktsentralen ved legevakta er bemannet med helsepersonell.
Åpningstid: Hverdag: kl. 16.00 – 08.00
Helg/helligdag: Hele døgnet.
Telefon: 61 700 800

I kontortid hverdager kl. 08-16 skal fastlege eller det kommunale legekontor kontaktes!
 

 

___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven § 3-1 og § 3-2
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om sosiale tjenester, bopelsløse
___

Praktiske opplysninger

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og gi opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.

___

Andre opplysninger

Dato oppdatert

2017-10-26 13:25 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser