A A A
Forsiden»Helse»Legevakt

Legevakt

Legevaktas oppgaver er å behandle tilstander som trenger øyeblikkelig hjelp, det vil si akutt sykdom og skader eller alvorlig forverring av sykdom der behandling ikke kan eller bør utsettes til kontortid.