Sel.kommune.no
Minne um slage i Kringom 26 august 1612 Nasjonalpark Kommune Rondane nasjonalpark 50 år 1962 - 2012
Svart på hvitt - normalt Gult på svart - invertert Svart på gult
A A A

Publikums PC

12.12.14

Sel rådhus har en PC som er beregnet på publikum. Denne er primært tenkt til de som ønsker å søke jobber elektronisk. Pc'en er plassert i servicesenteret, og det er mulig å få hjelp til å søke på jobber eller finne annen informasjon på Internett.

Tjenester for funksjonshemma - hjemmeboende bruker

10.04.14

Søknadsfrist: 25.04.14

Tjenester for funksjonshemma - Avlastningsboligen

10.04.14

Søknadsfrist: 25.04.14

Vaktmester 60 %

08.04.14

Søknadsfrist: 30.04.2014

Badevakt - Ottahallen

08.04.14

Søknadsfrist: 30.04.2014

NGLMS - flere stillinger ledig

02.04.14

Søknadsfrist: 25.04.2014