A A A
Forsiden/Tema/Kultur og fritid/Bibliotek

Lånereglement

Lånereglement for alle folkebibliotek i Oppland


Det sømløse bibliotek

Et sømløst bibliotek gir deg tilgang til alle bibliotek i Oppland. Målet med ”Det sømløse bibliotek Oppland” er at du som innbygger i Oppland skal oppleve et helhetlig bibliotektilbud. Bibliotekenes nettsider gir tilgang til mange av bibliotekets tilbud utenom åpningstid. Et sømløst bibliotektilbud i Oppland gir deg bedre service.

Reglement

Du kan låne fritt ved alle folkebibliotek og levere tilbake der det passer deg i Oppland.
Det er gratis å låne på biblioteket. Ha alltid med lånekortet.
Du er ansvarlig for alt som lånes på ditt kort. Meld adresseendring og tap av kort.
Tapt kort erstattes med kroner 20,-.
Normal utlånstid er 4 uker. Enkelte medier kan ha kortere / lengre utlånstid.
Lånetiden kan som regel forlenges. Dette kan gjøres via internett, eller ved å ta kontakt med biblioteket.
Du kan be om å få lån fra andre bibliotek dersom det biblioteket du besøker ikke har det materialet du er på jakt etter.
For sen innlevering kan medføre gebyr. Tapt eller skadet materiale må erstattes.
Du kan få ett lånekort som du kan bruke ved alle folkebibliotek i Oppland.
For å få lånekort, må du vise godkjent legitimasjon og skrive under på at du har godtatt reglementet.
Er du under 15 år, må du ha underskrift av foresatt for å få lånekort.
Misbruk av bibliotekets tjenester kan medføre tap av lånerett.
Bibliotekansatte har taushetsplikt.
 
Alle folkebibliotek i Oppland er med i samarbeidet om dette lånereglementet.

Lokale retningslinjer for Sel bibliotek

Sel bibliotek deltar i det regionale lånesamarbeidet i Oppland, og følger felles lånerreglement.

Lånekort

Sel bibliotek tilbyr Felles Lånekort.

For å få Felles Lånekort, må du møte opp personlig og vise legitimasjon med bilde og oppgi personnummer. Opplysningene om alle felleslånere i Norge blir registrert i en sentral database. Personnummeret krypteres og vises ikke.

Lånere som kun ønsker lokalt lånekort på Sel bibliotek, kan fortsatt velge det. Barn under 15 år registreres lokalt. Gamle lokale lånekort er fortsatt gyldige.

Lån

Vanlig lånetid ved Sel bibliotek er 4 uker for bøker, lydbøker og språkkurs. For filmer er lånetida 1 uke. Lån kan fornyes inntil 3 ganger dersom materialet ikke er reservert for andre. Det kan settes begrensninger for utlån og reserveringer. Filmer lånt ved biblioteket er til privat bruk. Aldersgrense for lån av filmer følger filmens anbefalte aldersgrense. Biblioteket er ikke ansvarlig for skader som måtte oppstå på avspillingsutstyr.

Reserveringer

Du kan be om å få reservert materiale som allerede er utlånt. Biblioteket gir beskjed når det reserverte materialet kan hentes.

For sen innlevering.

Purringer sendes via sms, e-post eller brev. Gebyrsatsene er:

  1. purring 2. purring
Barn 0 kr 25 kr
Voksne 0 kr 50 kr

 

Etter 3. purring sendes erstatningsgebyr etter egne satser (se lengere ned på siden). Leveres bøker som det er sendt regning på krediteres regningen, men purregebyret må fortsatt betales. 

Purringene er knyttet til låner og dato for utlån. Hvis en låner bøker for eksempel 2 dager på rad og ikke leverer i tide, vil det ved forfall for først lånte bok gå ut purring uten gebyr. Dagen etter går purring ut på boka som var lånt en dag seinere. Den purringen vil da være på 50,- for voksne og 25,- for barn. Gebyret må betales selv om lånet leveres. 

Lån fra andre bibliotek

Bøker som biblioteket ikke eier, kan eventuelt lånes inn fra andre bibliotek. Da gjelder eierbibliotekets regler og erstattes i henhold til eierbibliotekets satser.

Utstyrsbanken

For lån av utstyr fra utstyrsbanken må låneren ha lånekort og må også skrive under på en utlånskontrakt for å låne utstyret ved hvert utlån. Eventuelt tapt eller ødelagt utstyr må erstattes av låneren og erstattes etter innkjøpsverdi på tapt utstyr. 

Gebyrsatser

(Dette er et utdrag fra Sel kommunes Gebyrregullativ.)

Erstatningskrav ved tapt lån:

Type lån Voksen Barn
Skjønnlitteratur 390,- 329,-
Faglitteratur 442,- 390,-
Lydbøker 442,- 339,-
DVD 164,- 164,-
Språkkurs 1099,-  
Magasiner 82,- 51,-
Musikk-CD   113,-
Video   113,-
Spill (Nintendo DS)   359,-
Spill (Playstation/Nintendo Wii)  400,- 400,-

 

 

 

Tips en venn Skriv ut