Kvalifiseringsprogrammet for opplæring og arbeidstrening

Dersom du har levd på sosialhjelp over lang tid eller står i fare for å komme i en slik situasjon, kan du få hjelp gjennom Kvalifiseringsprogrammet.

Hva er et kvalifiseringsprogram?

Kvalifiseringsprogrammet er et tilbud til deg om opplæring og arbeidstrening, og den oppfølgingen du trenger for å komme i arbeid eller meningsfull aktivitet. Programmet gir også en mulighet for å avklare andre rettigheter til inntekt du kan ha dersom du ikke klarer vanlig arbeid.

Her kan du lese mer om kvalifiseringsprogrammet

Tips en venn Skriv ut
Publisert 02. juli 2014 av Amalie Evensen | Oppdatert 23. desember 2015