Illustrasjon høringsdokument

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

Kunngjøring om oppstart av planarbeid

Med hjemmel i plan og bygningsloven §11-13, har formannskapet i Sel kommune i møte 29.8.17 (sak 75/17), vedtatt å legge forslag til planprogram for kommuneplanens samfunnsdel ut til offentlig ettersyn.

Det blir samtidig varslet om oppstart av revisjon av kommuneplanens samfunnsdel, med hjemmel i plan og bygningsloven §11-12.

Høringsfrist: 01.11.17
Innspill sendes postmottak@sel.kommune.no eller via digital postkasse/Altinn.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 31. august 2017 av Eva Martinsen | Oppdatert 07. november 2017