A A A

Kultur, fritid og idrett

16. september 2010

Kultur i Sel

”Alle innbyggere i Sel kommune skal ha mulighet til å oppleve og delta aktivt

i kultur- og fritidsaktiviteter”

Kulturtilbudet i Sel utvikles i samarbeid mellom kommunen, lag og organisasjoner og lokalt næringsliv. Et godt og variert tilbud til alle aldersgrupper er viktig for innbyggernes livskvalitet.

Virksomhetsområdet kultur består av:

17. september 2010

Bibliotek

Midt i Otta sentrum finner du Otta bibliotek. I Sel har vi også bibliotekfilialer på Sel og i Heidal. Biblioteksjef er Signe Thoresen.
17. september 2010

Kulturskole

Sel kulturskole har tilbud innen disse kategoriene: fele, akkordeon, piano, akustisk gitar, tverrfløyte, bassgitar, el-gitar, slagverk, sang, dans, teater/drama, tegning/maling.

I Sel kulturskole har vi også musikkbinge som kan brukes etter avtale.

Kulturskolerektor er Jertru Torsdotter Stallvik.
17. september 2010

Kino

Otta kino er lokalisert i Otta kulturhus og kinosjef er Knut Holen. Det er kinoforestillinger på søndager.
I Sel kommune har vi også tilbud om Bygdekino i Sel samfunnshus og i Heidalshallen.
17. september 2010

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen i Sel kommune er en møteplass for alle innbyggerne i kommunen. Her foregår mange ulike aktiviteter i regi av frivillige lag, organisasjner og privatpersoner. Leder for sentralen er Kari Solberg.

Selvbetjening