A A A

Kultur, fritid og idrett

16. september 2010

Kultur i Sel

”Alle innbyggere i Sel kommune skal ha mulighet til å oppleve og delta aktivt

i kultur- og fritidsaktiviteter”

Kulturtilbudet i Sel utvikles i samarbeid mellom kommunen, lag og organisasjoner og lokalt næringsliv. Et godt og variert tilbud til alle aldersgrupper er viktig for innbyggernes livskvalitet.

Virksomhetsområdet kultur består av:

17. september 2010

Bibliotek

Midt i Otta sentrum finner du Otta bibliotek. I Sel har vi også bibliotekfilialer på Sel og i Heidal. Biblioteksjef er Signe Thoresen.
17. september 2010

Kulturskole

Sel kulturskole har tilbud innen disse kategoriene: fele, akkordeon, piano, akustisk gitar, tverrfløyte, bassgitar, el-gitar, slagverk, sang, dans, teater/drama, tegning/maling.

I Sel kulturskole har vi også musikkbinge som kan brukes etter avtale.

Kulturskolerektor er Jertru Torsdotter Stallvik.
17. september 2010

Kino

Otta kino er lokalisert i Otta kulturhus og kinosjef er Knut Holen. Det er kinoforestillinger på søndager.
I Sel kommune har vi også tilbud om Bygdekino i Sel samfunnshus og i Heidalshallen.
11. februar 2013

Kulturkontoret

Kulturadministrasjonen i Sel er lokalisert på Sel rådhus 1. etg.  Leder for kulturavdelingen er Jertru Torsdotter Stallvik. Ved kulturkontoret er også Mette Josten (kulturkonsulent), Eva Martinsen, kultursekretær og Kaare Bryhn (driftssjef Otta kulturhus).

17. september 2010

Frivilligsentralen

Frivilligsentralen i Sel kommune er en møteplass for alle innbyggerne i kommunen. Her foregår mange ulike aktiviteter i regi av frivillige lag, organisasjner og privatpersoner. Leder for sentralen er Kari Solberg.

Selvbetjening