A A A
Forsiden/Tjenester A-Å

Krisesenter

Generelt

Beskrivelse

Trenger du et botilbud i en akuttsituasjon eller noen å snakke med, noen du kan stole på? Du kan ta direkte kontakt med et krisesenter, og alle ansatte har taushetsplikt. Vi kan blant annet tilby deg:

  • Et menneske som lytter til det du vil fortelle 
  • Informasjon om rettigheter, råd og veiledning på telefon eller ved oppmøte 
  • Et trygt, midlertidig botilbud for deg og dine barn.
    Botilbudet til kvinner og botilbudet til menn skal være fysisk adskilt  
  • Hjelp til å få kontakt med lege, advokat, politi, sosialkontor eller andre hjelpeinstanser.

Krisesenteret vil, i samarbeid med deg, vurdere hva som skal til for at du skal være trygg på senteret. Dersom krisesenteret ikke kan beskytte deg godt nok, skal kommunen og politiet sammen finne et trygt bosted til deg.

Målgruppe

Kvinner, menn og barn som er utsatt for vold eller trusler i nære relasjoner. Krisesenteret tilbyr ikke hjelp til voldsutøveren.

Pris for tjenesten

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

Finn nærmeste krisesenter
Politiet - hvor lite skal du finne deg i?
___

Regelverk

Dette er en lovpålagt tjeneste etter krisesenterlova.


Lover

Krisesenterlova

Forskrifter

Forskrift om fysisk sikkerheit i krisesentertilbodet
___

Praktiske opplysninger

___

Andre opplysninger

Webside til Gudbrandsdal Krisesenter

www.gudbrandsdal-krisesenter.no/

Dato oppdatert

2016-10-05 15:05

Gyldig fra

2009-12-15 ___
  • Tips en venn
  • Skriv ut

Tjenestebeskrivelser