Pressemelding fra NGLMS

Kreftkoordinator

Kreftforeningen og kommunene Skjåk, Lom, Vågå og Sel finansierer stilling til kreftkoordinator, foreløpig for 1 år. Spesialsykepleier Hilde Aarvik er nå ansatt i stillingen

Pressemelding fra Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter

Kreftkoordinator:
Kreftforeningen og kommunene Skjåk, Lom, Vågå og Sel finansierer stilling til kreftkoordinator, foreløpig for 1 år. Stillingen kan bli videreført etter denne perioden. Stillingen er organisert, med Sel kommune som vertskommune, ved Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter, (NGLMS)  og det legges opp til et tett samarbeid med helse, pleie og omsorgstjenestene i Skjåk, Lom, Vågå og Sel.  

De viktigeste oppgavene for kreftkoordinator blir:
•    Etablere gode rutiner for arbeidet med kreftomsorg og palliasjon knyttet til interne og eksterne aktører
•    Samordne arbeidet med kreftomsorg og palliasjon internt og eksternt.
•    Samhandling med spesialisthelsetjenesten
•    Veiledning av fagpersoner
•    Faglig støtte og veiledning til pasient og pårørende
•    Tverrfaglig samarbeid
•    Undervisning til fagpersoner for å styrke kompetansen knyttet til ulike sykdoms prosesser, alternative oppfølgingsplaner og lindrende metoder
•    Dokumentasjon av tjenesten

Spesialsykepleier Hilde Aarvik er ansatt i stillingen, og har kontorsted ved NGLMS.
Hilde Aarvik kommer fra stilling som spesialsykepleier ved NGLMS, med særskilt ansvar for kreftpasienter ved sengeavdelingen.

Hilde Aavik kan treffes på:
telefon: 617 00 920 / 917 66 351
eller epost:
hilde.aarvik@nglms.no

Last ned pdf-versjon av pressemeldingen her

 

Tips en venn Skriv ut
Publisert 29. januar 2014 av Liv Annette Nygjerdet | Oppdatert 29. januar 2014