A A A

Kraftutbyggingen i Rosten - åpent møte 1. juni

Sel grendelag og Sel kommune inviterer til orienterings- og dialogmøte  på Sel Samfunnshus mandag 1.juni kl. 18.00.

På møte vil det bli en orientering om arbeidet med kraftutbyggingen så langt, samt at Sel kommune ønsker innspill på bruken av de avbøtende midlene som er utbetalt som en del av kompensasjon for kraftutbyggingen.

Tips en venn Skriv ut