Konsultasjonsdager høsten 2016

Konsultasjonsdagene for høsten 2016 blir slik:

Dato

Kommune

Ansvarleg frå PPT NG

Oppmøtestad

Fredag 16.9.16

Vågå

 

 

 

Fredag 16.9.16

Lom

 

 

 

Fredag 30.9.16

Skjåk

 

 

 

Fredag 14.10.16

Sel

 

 

 

Fredag 28.10.14

Dovre

 

 

 

Fredag 11.11.16

Sel

 

 

 

Fredag 25.11.16

Lesja

 

 

 

Fredag 9.12.16

Sel

 

 

 

Fredag 9.12.16

Vågå

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PPT NG gjennomfører konsultasjonar på PPT-dagane og på dato satt opp i denne oversikta. Er det behov for konsultasjonar utanom disse datoane, settast det opp konsultasjonar på skype kvar annen fredag (partallsveker).

Nærare oversikt om korleis dette skal gjennomførast sendast ut med det fyrste.

 

 

 

 

Tips en venn Skriv ut