A A A
Utdeling av kongens fortenestemedalje_skjelle110911_cropped_380x252

Kongens fortjenestemedalje i sølv til Olaf, Sæmund og Beret Skjelle

Søndag 11. september delte Ordfører Dag Erik Pryhn ut Kongens fortjenestemedalje i sølv til Olaf, Sæmund og Beret Skjelle, vertskapet på Høvringen Høyfjellshotell.
Personer på bildet, fra venstre: Kåre B. Hansen, Anita Sletten Nuvstad, Olaf Skjelle, Beret Skjelle, Sæmund Skjelle, Dag Erik Pryhn. (Foto: Guri Gjerdingen)Søndag 11. september fikk Olaf, Sæmund og Beret Skjelle Kongens fortjenestemedalje i sølv.
Det var Ordfører i Sel, Dag Erik Pryhn som overrakte medaljene.


Kongens fortjenestemedalje i sølv til Olaf, Sæmund og Beret Skjelle

Kongen har besluttet å tildele Olaf, Sæmund og Beret Skjelle, vertskapet og eierne av Høvringen høyfjellshotell, Kongens fortjenestemedalje i sølv. Jeg har fått æren av, på vegne av Kongen, å forestå overrekkelsen.

Kongens fortjenstmedalje i sølv blir utdelt som lønn for særlig fortenestefull innsats over lengre tid i samfunnslivet - i offentlig stilling eller verv, ved innsats i frivillige organisasjoner eller ved annen personlig virksomhet som er samfunnsnyttig.
Men Særlig fortjenstefullt arbeid menes arbeid der innsatsen ligger godt over det normale, og der mottakeren har vist aktiv innsats innenfor eller utenfor egen arbeidsplass eller virksomhet.

Olaf Skjelle gikk på landsgymnaset på Lillehammer og tok deretter hotellfagskolen i Stavanger. Praksistiden tilbrakte han på Den Norske Amerikalinje og Hotell Viking i Oslo.
Olaf har etter endt utdanning i Oslo i 1952, tilbrakt all sin tid på Høvringen. På Høvringen Høgfjellshotell har han vært altmuligmann som fikser det meste - som arkitekt, rørlegger, elektriker, vaktmester, sjåfør, resepsjonist, kjøkkenhjelp, vinansvarlig. I tillegg har han vært sauebonde.

Sæmund Skjelle gikk på landsgymnaset på Vinstra, der han også var russepresident. Etter militærtjeneste tjenestegjorde han som FN-soldat i Gaza. Sæmund tok hotellfagskole i Lausanne i Sveits og har praksis fra La Belle Sole i Oslo og Park Hotell i Sandefjord.
Han og Beret flyttet hjem til Høvringen i 1962 for å delta i driften og han overtok senere som daglig leder av hotellet. Han har hatt ansvaret for økonomi, markedsføring og salg. I tillegg har han også deltatt aktivt i daglige gjøremål i resepsjon, på kjøkken og med vedlikehold av hotellanlegget.
Sæmund var med på å starte Høvringen Kloakkselskap og Høvringen Aktivitetsselskap. Han har også vært aktiv i Gudbrandsdal Reiseliv og var med som grunnlegger av Norske Spor, interesseorganisasjon for turski i Norge.

Beret Skjelle er født i Holmestrand og vokste opp i Oslo. Hun gikk på Kristelig Gymnas i Oslo og traff Sæmund under utdanning på hotellfagskole i Lausanne i Sveits. Hun har praksis fra Fefor høyfjellshotell og Park Hotell i Sandefjord. Beret og Sæmund giftet seg den 20.juni i 1964.
Beret har hatt hovedansvar for kjøkken, personalet og værelser.
Hun har de siste årene hatt kunstutstillinger med anerkjente kunstnere om sommeren. Beret har vært leder i Nord Sel Menighetsråd og kommunestyrerepresentant for Høyre i Sel kommunestyre.

Ekteparet Beret og Sæmund Skjelle og broren/svogeren Skjelle har gjennom snart 2 mannsaldre sammen vært vertskap ved den største og mest toneangivende reiselivsbedriften på Høvringen. De bygget opp og drevet Høvringen Høyfjellshotell basert på en komplementær kompetanse. Sæmund har vært strategen og bedriftens ansikt utad, Beret har styrt den daglige driften, mens Olaf har hatt ansvaret for forvaltning, drift og vedlikehold av eiendommen. Dere har utfylt hverandre med hver sin kompetanse og interesse – en for alle, alle for en.
Som vertskap har de stått for en drift med et tydelig personlig preg med nær kontakt med sine gjester. Mange av de besøkende har blitt personlige venner. En betydelig del av besøket har bestått av faste gjester, blant annet et stort innslag av danske gjester. Mange har vendt tilbake som gjester gjennom flere ti-år. Ikke sjelden har barn av stamgjester senere i livet selv blitt faste gjester hos Skjelle.
 
Dette dokumenterer at Høvringen Høyfjellshotell har vært preget av en profesjonell drift med sterkt fokus på alle gjester skal ivaretas som enkeltpersoner. Vertskapet har gjennom sin døgnkontinuerlige tilstedeværelse gitt et opphold på hotellet et helt personlig preg.
Bedriften har vært godt ledet, og Høvringen Hotell har kunnet vise til gode driftsresultater.

Beret, Sæmund og Olaf har en sterkt og nært forhold til Høvringen og til Rondane. Dette har blant annet kommet til uttrykk gjennom utgivelse av egen bok om hotellets og Høvringen`s historie finansiert fra egen lomme. Dere har vært forkjempere for å ta vare på de særlige kvalitetene ved Høvringen og Rondane.

De har gjennom hele sin periode på Høvringen hatt synspunkter på utviklinga innen reiselivet og muligheter og begrensninger for næringsdrift i randsona til nasjonalparken. De har vært aktive medlemmer i interesseorganisasjoner lokalt, regionalt og nasjonalt. Deres hovedanliggende har vært å arbeide for det enkle friluftslivet – fotturer om sommeren og ski-turisme vinterstid. De har ikke alltid gått i takt med majoriteten, og de har ytret klare meninger om lokal og statlig politikk og rammebetingelsene for næringslivet generelt og reiselivet spesielt.
 
De har derfor også vært viktige aktører, bidragsytere og ”meningsbrytere” i lokalsamfunnet utover å ha stått for en viktig næringsvirksomhet.

På denne måten, og ved at de selv har tatt initiativ til eller deltatt i felles utviklingsprosjekter, har Beret, Sæmund og Olaf gjennom helse sitt yrtkesaktive liv gitt viktige og verdifulle bidrag til fellesskapet.

For denne innsatsen får dere i dag Kongens fortjenestemedalje.

Dag Erik Pryhn

Tips en venn Skriv ut