A A A
Forsiden»Politikk og demokrati»Kommunestyret

Sel kommunestyre

Dag Erik Pryhn, Ordfører i Sel
Dag Erik Pryhn, Ap

Dag Erik Pryhn

Ordfører i Sel
Arbeiderpartiet
E-post: dag-erik.pryhn@sel.kommune.no 
Tlf arbeid: 617 00 700
Tlf mobil: 913 38 870

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet
Regionrådet
Partsammensatt utvalg, leder
Arbeidsmiljøutvalget
Forhandlingsutvalg for kraftsaker
Rådet for nasjonalparkkommuner
Kontaktutvalget for landbruket
Styret for Otta Skysstasjon
Sel politiråd
Utmarkskommunenes sammenslutning, vara

Anita Sletten Nuvstad, Ap
Anita Sletten Nuvstad, Ap

Anita Sletten Nuvstad

Varaordfører i Sel
Arbeiderpartiet
E-post: slnuvst@online.no 
Tlf mobil: 909 47 230

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet
Regionrådet
Partsammensatt utvalg, vara
Arbeidsmiljøutvalget, vara
Forhandlingsutvalg for kraftsaker
Styret for Otta Skysstasjon, vara
Utmarkskommunenenes sammenslutning

Solveig Rindhølen, Ap
Solveig Rindhølen, Ap

Solveig Rindhølen

Arbeiderpartiet
Foreløpig fritak.
 

Som vara for Rindhølen er:

Ola Rune Kleiven
E-post: fossegrimmen@hotmail.com
Tlf: 916 73 799

Jan Olav Solstad, Ap
Jan Olav Solstad, Ap

Jan Olav Solstad

Arbeiderpartiet
E-post: janolavs@gmail.com 
Tlf mobil: 991 67 186

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet
Fjellstyret, leder
Partsammensatt utvalg, vara

Magnar Leirflaten, Ap
Magnar Leirflaten, Ap

Magnar Leirflaten

Arbeiderpartiet
E-post: magnarleirflaten@hotmail.com 
Tlf mobil: 975 13 843

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet
Driftsutvalget, vara
Regionrådet, vara
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Slottet
Kontaktforum for Sel ungdomsråd
Kontaktutvalget for landbruket, vara
Kirkelig Fellesråd, vara

Mona Hjellet
Mona Lovise Hjellet Rake, Ap

Mona Lovise Hjellet Rake

Arbeiderpartiet
E-post: monak.lovise@hotmail.com
Tlf mobil: 997 13 647

Medlem i: 
Kommunestyret
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Formannskapet, vara
Partsammensatt utvalg, vara

Andreas Bagås Lien, Ap
Andreas Bagås Lien, Ap

Andreas Bagås Lien

Arbeiderpartiet
E-post: andreas_b_l@hotmail.com 
Tlf mobil: 95877711

Medlem i:
Kommunestyret
Driftsutvalget, vara
Samarbeidsutvalgene ved grunnskolene, Otta skole
Kontaktforum for Sel ungdomsråd, vara
Jury for miljøprisen

Jørund Båtstad

Arbeiderpartiet
E-post: jbatstad@bbnett.no
Tlf mobil: 970 75 411

Medlem i: 
Kommunestyret
Eldrerådet

 

 

 

 

Torgeir Sæteren, Ap
Torgeir Sæteren, Ap

Torgeir Sæteren

Arbeiderpartiet
E-post: torgeir.sateren@gmail.com 
Tlf mobil: 458 61 082

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Ottbragden
A/L Sel samfunnshus

 

Jan Erik Kjær, Ap
Jan Erik Kjær, Ap

Jan Erik Kjær

Arbeiderpartiet
E-post: janerik@fosshaugen.no 
Tlf mobil: 917 48 837

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet, vara
Driftsutvalget, vara
Eldrerådet, vara
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Heidal
Representant til Norsk Kulturarv, vara

Ola Randen, Ap
Ola Randen, Ap

Ola Randen

Arbeiderpartiet
E-post: olarand@online.no 
Tlf mobil: 481 81 046

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Fjellstyret, vara
Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne
Samarbeidsutvalgene i barnehagene, Selsverket, vara
A/L Sel samfunnshus, vara

 

Kari Svelstad Kittelsen
Kari Svelstad Kittelsen, Ap

Kari Svelstad Kittelsen

Arbeiderpartiet
E-post: kari@svelstad.com
Tlf mobil: 922 16 541

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet, vara
Fjellstyret, nestleder
Regionrådet, vara
Representantskapet for Nasjonalparker
Rådet for nasjonalparkkommuner, vara
HV-nemnd, vara

 

Lene Jevnheim, Ap
Lene Jevnheim, Ap

Lene Jevnheim

Arbeiderpartiet
E-post: lene.j@striestrommer.no
Tlf mobil: 91158931

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet, vara
Driftsutvalget, nestleder
Regionrådet, vara
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Slottet
Jury for miljøprisen, vara

 

Anne Enkerud Lien, Ap
Anne Enkerud Lien, Ap

Anne Enkerud Lien

Arbeiderpartiet
E-post:anne.enkerud.lien@gmail.com
Tlf mobil: 934 52 350

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet, vara
Driftsutvalget
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Sel

 

Pål Bertil Eide, Ap
Pål Bertil Eide, Ap

Pål Bertil Eide

Arbeiderpartiet
E-post: palbeide@bbnett.no 
Tlf mobil: 909 60 740

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet, vara
Driftsutvalget, leder
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Thoskogen
Sel politiråd

 

Kjell Madsen, Sv
Kjell Madsen, SV

Kjell Madsen

Sosialistisk venstre
E-post: kamimn@hotmail.com 
Tlf mobil: 901 66 173

Medlem i: 
Kommunestyret
Formannskapet, vara
Regionrådet, vara
Samarbeidsutvalgene for barnehagene, Selsverket
Kontaktforum for Sel ungdomsråd, vara

 

Åse Elin Steine

Senterpartiet
E-post. aesteine@online.no
Tlf mobil: 994 64 673

Medlem i:
Kommunestyret
 

Eldri Siem, Sp
Eldri Siem, Sp

Eldri Siem

Senterpartiet
E-post: eldri.siem@nord-fron.kommune.no
Tlf mobil: 909 93 858

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet
Kontaktutvalget for landbruket
Kirkelig Fellesråd

 

Erling Lusæter, Sp
Erling Lusæter, Sp

Erling Lusæter

Senterpartiet
E-post: luseter-engvik@fjellnett.no
Tlf mobil: 480 00 019

Medlem i: 
Kommunestyret
Samarbeidsutvalgene ved grunnskolene, Heidal skole

 

Kåre Simenstad
Kåre Simenstad, KRF

Kåre Narve Simenstad

Kristelig Folkeparti
e-post: kaasimen@online.no
Tlf mobil: 996 22 976

Medlem i:
Kommunestyret
Driftsutvalget
Formannskapet, vara
Samarbeidsutvalget Sel skole

Svein Tore Nymoen

Høyre
E-post: NSVNYMOE@statoilfuelretail.com
Tlf mobil: 977 16 555

Medlem i: 
Kommunestyret
Driftsutvalget
Formannskapet, vara
Regionrådet, vara
 

 

 

Laila Killi, H
Laila Killi, H

Laila Killi

Høyre
Foreløpig fritak
E-post: laila@killi.no 
Tlf mobil: 950 34 567

Vara for Killi er:
Erling Lid
E-post: lid@el-ok.no
Tlf: 917 12 102

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet, vara
Regionrådet, vara
 

Gudbrand Skjåk, H
Gudbrand Skjåk, H

Gudbrand Skjåk

Høyre
E-post: g.skjak@online.no
Tlf mobil: 452 50 774

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet
Regionrådet
Valgnemnd, vara
Partsammensatt utvalg, nestleder
Forhandlingsutvalg for kraftsaker
Takstnemnd for eiendomsskatt

 

 

Magne Båtstad, H
Magne Båtstad, H

Magne Båtstad

Høyre
E-post: magnebaats@gmail.com
Tlf mobil: 959 46 895

Medlem i: 
Kommunestyret
Kontrollutvalget, leder

 

Camilla Smidesang, H
Camilla Smidesang, H

Camilla Smidesang

Høyre
E-post: camilla@ottasag.no 
Tlf mobil: 950 40 566

Medlem i:
Kommunestyret
Formannskapet, vara
Kontaktforum for Sel ungdomsråd

 

Tips en venn shareon print.png