A A A
Forsiden»Tema»Samfunnsplanlegging»Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030 prosess

TilførSEL i kommuneplanarbeidet

Kommuneplanens samfunnsdel 2018-2030

03. april 2017

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens øverste strategiske dokument, og kommunestyret har vedtatt å rullere planen i 2017.

Onsdag 29. mars var kommunestyret, rådmannsledelse og virksomhetsledere, hovedtillitsvalgte og –verneombud, representanter fra lovpålagte utvalg og inviterte gjester fra lokalt samfunns- og næringsliv samlet i Otta kulturhus til felles oppstarts- og forankringsseminar.