Kommuneplanens arealdel 2016-2025 er vedtatt

Sel kommunestyre vedtok 20.06.2016 i medhold av plan- og bygningslovens § 11-15 kommuneplanens arealdel 2016 – 2025. Den nye arealdelen erstatter tidligere arealdel 1997-2009, og ti kommunedelplaner. Dokumentene plankart, planbeskrivelse, bestemmelser og retningslinjer og temakart er juridisk bindende. Vedtak om ny arealdel kan ikke påklages, jfr. PBL § 11-15.

Generelle dokument

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
9M   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
53M   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
5M   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
2M   2016-07-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
189Kb   2016-07-01

Plankart

Dokumenter og filer
Fil Størrelse
/images/icons/16x16/pdf.gif
1012Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
369Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
841Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
666Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
669Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
1M   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
743Kb   2016-10-18
/images/icons/16x16/pdf.gif
847Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
767Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
973Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
860Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
546Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
615Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
724Kb   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
6M   2016-07-01
/images/icons/16x16/pdf.gif
40Kb   2016-07-01

Tips en venn Skriv ut
Publisert 01. juli 2016 av Eva Martinsen | Oppdatert 09. desember 2016