Kommunemodernisering i Oppland

Regjering Erna Solberg har tydelig signalisert at de vil gjennomføre en kommunereform og at de er opptatte av å gi robuste kommuner større ansvar.  Fylkesmannen i Oppland har tatt initiativ til å etablere en «tenketank» for modernisering og utvikling av kommunene i fylket - og som kan gi innspill i arbeidet.

Tips en venn Skriv ut
Publisert 20. februar 2014 av Liv Annette Nygjerdet