A A A
Forsiden»Tema»Skatt og avgifter»Kommunale avgifter

Kommunale avgifter

Budsjett og økonomiplan 2017-2020
16. desember 2016

Budsjett, økonomiplan og gebyrregulativ for 2017

Budsjett, økonomiplan og gebyrregulativ for 2017
Vedtatt i Sel kommunestyre 12.12.16
 
Illustrasjon purrerutiner
19. september 2016

Purrerutiner og begrep

Vi har i den senere tid mottatt en del henvendelser fra innbyggere som har mottatt inkassovarsel, og har spørsmål rundt dette. I det nye innfordringsprogrammet som alle 6 norddalskommunene har tatt i bruk, er det noen nye begrep når det gjelder purring.

14. juni 2016

Revidering av forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyr

Sel kommune kunngjør oppstart av arbeidet med revidering av forskrift om Kommunale vann- og avløpsgebyr. Gjeldende forskrift er vedtatt av Sel Kommunestyre 16.06.2003. Eventuelle merknader eller spørsmål om arbeidet kan rettes til fagleder Bjørn Aabakken, tlf 977 38 314 innen 05.08.2016

15. januar 2016

Vedtak i kommunestyret 11.12.15

Avgifter og betalingssatser for 2016

Fra 01.01.2016 er det innført fakturagebyr på papirblanketter med kr. 30.  Ved bruk av eFaktura, avtalegiro eller Epost blir det ikke ilagt fakturagebyr.

03. november 2014

Nytt kontonummer for betaling av kommunale regninger

Sel kommune har oppretta nytt bankkontonummer for betaling av kommunale regninger. Det nye nummeret krever bruk av KID-nummer. Det blir ingen endring for de som har e-faktura og avtalegiro, de trenger ikke foreta seg noe. De som får faktura pr. post, må bruke det nye nummeret og KID. Sel kommune oppfordrer sine kunder til å inngå avtaler om e-faktura og/eller avtalegiro. Her kan du selv melde fra hvilken betalingsform du ønsker.

30. oktober 2014

Kommunale avgifter termin 2

Vi minner om at årlig renovasjonsavgift for hytte/seter og eiendomsskatt med årlig beløp på under kr 600,- faktureres i sin helhet på termin 2

10. juli 2012

Fritak av kommunale avgifter

Her kan du laste ned retningslinjer for fritak av kommunale avgifter (pdf-fil):

Vedtatt av Plan og utviklingsutvalget i møte 23.10.00, sak 94/00

18. april 2012

Mottar du fremdeles papirfakturaer?

– benytt heller eFaktura og/eller AvtaleGiro. Alle som ikke bruker avtalegiro eller eFaktura vil i løpet av kort til få informasjon i posten om hvordan de enkelt kan bytte til eFaktura og/eller Avtalegiro for betaling av kommunale avgifter.