A A A

Kommunal planstrategi og kommuneplanens arealdel.

Sel formannskap behandlet forslag til kommunal planstrategi i møte 26.06.2012 og vedtok å legge planforslaget ut til høring i 30 dager. Planforslaget gjør greie for viktige utviklingstrekk og utfordringer, og prioriterer når de kommunale planene skal revideres. Frist for innspill er 24.08.2012

Sel kommune har startet arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Kommunestyret vedtok planprogrammet for kommuneplanens arealdel i møte 26.03.2012, sak 20/12.

Sel formannskap behandlet forslag til kommunal planstrategi i møte 26.06.2012 og vedtok å legge planforslaget ut på høring i 30 dager. Planforslaget gjør greie for viktige utviklingstrekk og utfordringer, og prioriterer når de kommunale planene skal revideres.

Frist for innspill er 24.08.2012.

Sel kommune har startet arbeidet med å revidere kommuneplanens arealdel. Kommunestyret vedtok planprogrammet for kommuneplanens arealdel i møte 26.03.2012, sak 20/12.

Saksutredning - kommunal planstrategi

Forslag til kommunal planstrategi for Sel kommune 2012 - 2015

Saksutredning - planprogram for kommuneplanens arealdel

Planprogran for kommuneplanens arealdel

Tips en venn Skriv ut