A A A

Vedtatt plan

Kommunal planstrategi 2012

Sel kommunestyre vedtok i møte 08.10.12, sak 79/12 Kommunal planstrategi, med hjemmel i plan- og bygningslovens §10-1.

Kommunal planstrategi
Vedtatt_planstrategi_Sel.kommune_2012.pdf

Møtebok frå kommunestyret 08.10.12
Moetebok_fra_kommunestyret_kommunal_planstrategi.pdf

Tips en venn Skriv ut